Wat de woordvoerders wilden, hoe ze dat verdedigden en wat ze nu vinden