Vrees voor islamitisch 'Eurabia' ongegrond

Wereldwijd zal het aantal moslims tot 2030 twee keer zo snel toenemen als niet-moslims. Maar die groei is minder groot dan in de afgelopen twee decennia, meldt het onafhankelijke Amerikaanse onderzoekscentrum Pew vandaag in een rapport. Vrouwen in moslimlanden krijgen minder kinderen door een hogere opleiding en levensstandaard en verstedelijking.

De komende twee decennia groeit de mondiale moslimpopulatie met circa 35 procent van 1,6 miljard naar 2,2 miljard. Op de wereldbevolking zal het percentage moslims stijgen van 23 naar 26 procent, in Europa van 6 procent naar 8 procent. Maar de jaarlijkse groei van 2010 tot 2030 (1,5 procent) is kleiner dan in de periode 1990-2010 (2,2 procent).

De vrees voor een islamitisch gedomineerd Europa – ‘Eurabia’ – is ongegrond, concludeert Amaney A. Jamal, universitair hoofddocent aan Princeton en advieseur van PEW, in The New York Times. „De alomtegenwoordige aanname is dat moslims de aarde gaan bevolken”, zegt hij. „Maar de cijfers komen niet eens in de buurt. Ik vraag me af, waar komt alle hysterie vandaan?”