Topsalarissen in het onderwijs aan banden

Verdere salarisverhogingen zullen worden teruggevorderd.

Bestuurders in het onderwijs mogen in de toekomst niet meer verdienen dan 223.666 euro bruto per jaar, inclusief bonussen. Dat bedrag is 130 procent van een ministerssalaris.

De wet waarin dit geregeld wordt, is nog niet behandeld in het parlement, maar minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) hebben de sector deze maand een brief gestuurd waarin staat dat er in de bezoldiging van bestuurders nu al rekening mee moet worden gehouden.

In 2009, het meest recente jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, toucheerden 26 onderwijsbestuurders meer dan het door de bewindslieden genoemde bedrag. Ze schrijven in hun brief dat verdere salarisverhoging zal worden teruggevorderd, omdat dit „ondoelmatig” gebruik van overheidsgeld is. Staatssecretaris Zijlstra vorderde in november 2010 al 19.000 euro terug bij de TU Delft, omdat het salaris van de bestuursvoorzitter dat jaar met dat bedrag was verhoogd. De bewindslieden doen ook een beroep op bestuurders die minder dan het maximum verdienen om geen salarisverhoging te accepteren. (NRC)