Brieven en artikelen sturen aan de opinieredactie van NRC Handelsblad

 
De opinieredacties van NRC Handelsblad en nrc.next ontvangen graag uw brieven en artikelen.

Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en ingezonden artikelen. Wilt u een nieuwe discussie starten: schrijf dan een artikel (600-800 woorden). Wilt u reageren op een brief of een artikel: stuur dan een brief (maximaal 200 woorden).

Heeft u weinig ervaring met het schrijven van opiniestukken, dan kunt u wellicht uw voordeel doen met de tips onderaan deze pagina.

Door de week is de deadline voor zowel NRC Handelsblad als nrc.next 10.00 uur ’s ochtends op de dag die vooraf gaat aan de publicatiedag. Dus voor de krant van woensdag moet uw bijdrage dinsdagochtend voor 10.00 uur bij een van beide opinieredacties binnen zijn. De deadline voor de zaterdagbijlage Opinie & Debat is woensdagochtend 10.00 uur. Voor de zaterdagkrant van nrc.next is de deadline vrijdagochtend 10.00 uur.

Vermeld altijd uw naam, adres, e-mailadres en een telefoonnummer waarop u goed te bereiken bent. Verder vragen wij u om in het ‘Onderwerpveld’ van uw e-mail het aantal woorden te vermelden van uw brief of artikel.

Als u uw opiniestuk aanbiedt aan NRC Handelsblad vragen wij u om een rechtenvrije foto mee te sturen, omdat wij bij de ingezonden artikelen een portretfoto van de auteur(s) plaatsen. In nrc.next plaatsen we geen foto’s van auteurs. Wij ontvangen de foto’s het liefst als jpg-afbeelding met een hoge resolutie, als attachment bij de e-mail gevoegd. Bij ingezonden brieven plaatsen wij geen portretfoto’s.

Alleen de inzenders van per e-mail ingezonden artikelen ontvangen van ons een ontvangstbevestiging. Brievenschrijvers sturen wij geen ontvangstbevestiging.

Wij ontvangen uw bijdrage bij voorkeur per e-mail, maar per post kan natuurlijk ook.

Opinieredactie NRC Handelsblad:
opinie@nrc.nl

Opinieredactie nrc.next:
denken@nrc.nl

Onze postadressen:
NRC Handelsblad
Redactie Opinie
Postbus 20673
1001 NR Amsterdam

Nrc.next
Redactie Denken
Postbus 20673
1001 NR Amsterdam

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen en open brieven worden alleen bij hoge uitzondering geplaatst. Verder willen wij u erop wijzen dat wij geen artikelen plaatsen die tegelijkertijd aan andere kranten zijn aangeboden.

Inzending geeft de redactie het recht het artikel in gedrukte, elektronische en/of enige andere vorm vast te leggen, te vermenigvuldigen dan wel openbaar te maken onder meer via databanken, via het netwerk van NRC Media en daarop toegankelijke andere digitale netwerken, door telecommunicatie, op diskette, op CD-Rom en/of CD-i.

De auteursrechten voor de ingezonden stukken en brieven berusten bij de auteur. Echter, door plaatsing van het stuk krijgt NRC Media drie maanden lang een exclusief gebruiksrecht. Daar kan alleen bij afspraak van worden afgeweken. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar hergebruik@nrc.nl

Tips voor het schrijven van een opiniestuk
Op de opiniepagina’s leveren lezers en redacteuren een bijdrage aan het publieke debat. De beste opiniestukken zijn origineel, helpen het debat vooruit met nieuwe inzichten en nieuwe argumenten, of brengen zelfs een nieuwe maatschappelijke discussie op gang.

U bent van harte uitgenodigd uw opiniestuk op te sturen naar onze redactie.

Heeft u weinig ervaring met het schrijven van opiniestukken, dan kunt u wellicht uw voordeel doen met de onderstaande tips.

Overtuig
Het is de bedoeling dat uw stuk overtuigt. Bedenk welk standpunt u gaat verdedigen. Welke argumenten u daarvoor gaat gebruiken. En verzin vervolgens een manier om de lezer met die argumenten te overreden. Zolang de feiten in uw artikel kloppen is werkelijk alles geoorloofd om de lezer aan uw kant te krijgen.

Sluit aan bij de actualiteit
Reageren op het nieuws maakt een opiniestuk of een brief dwingend. Er hoeft minder te worden uitgelegd omdat de context duidelijk is.

Schrijf alsof u het uw vrienden vertelt
Zit u vast? Worden de zinnen stroperig? De oplossing: begin opnieuw, maar schrijf nu uw verhaal op zoals u het aan uw vrienden zou vertellen. Vaak komen de sprankelende zinnen dan vanzelf.

Wees zo concreet mogelijk
Abstracte gedachten zijn gemakkelijk, want vrijblijvend. ‘Toekomstbestendig’ is geen beter woord voor ‘bestendig’. Een pleidooi voor ‘maatwerk’ bevat zelden een opinie. Wie is er nu tegen maatwerk?

Geef voorbeelden
Die maken een tekst begrijpelijk. Als ze er niet staan, vraagt de lezer zich af of de schrijver er wel echt over heeft nagedacht. Je kunt nog zo vaak beweren dat het verzamelen van medische gegevens in een grote databank immoreel is, als je er geen voorbeeld bij geeft, maakt het weinig indruk. Schrijf dan over de passant die medische gegevens meeleest en deze vertelt aan een kennis.

Zeg wat u denkt
Opinie is geen diplomatie. Omwegen en verzachtende termen maken een stuk onleesbaar.

Gebruik eens een vergelijking
Een welgekozen metafoor geeft een stuk vleugels. Het wordt meteen duidelijk wat de bedoeling is.