Ongelukken in huis

Meer ongelukken thuis

DEN HAAG, 27 jan. - – Staatssecretaris Kruisinga (sociale zaken en volksgezondheid) heeft gisteren in de Tweede Kamer meegedeeld dat het aantal ongelukken in en rond ons huis en werkplaats alsmede door vergiftiging en geweld in de afgelopen vier jaar sterker is gestegen dan het aantal verkeersongelukken. In 1967 was het totaal aantal ongelukken rond huis en werkplaats, vergiftiging en geweld 3835. Het aantal verkeersongelukken was toen 3091. In 1969 waren deze cijfers 4217 tegen 3192. Voor 1970 worden ze geraamd op 4372 resp. 3116. [..]

WASHINGTON, 27 jan. - – De VS en China wisselen al enige jaren wetenschappelijke gegevens uit. [..] Een van de Amerikaanse instituten die aan deze uitwisseling meewerken is het Kitt Peak observatorium in Arizona, dat astronomische gegevens uitwisselt met observatoria in Peking, Nanking en Koenming. Deze mededelingen kwamen na een toespraak van de minister van buitenlandse zaken, William Rogers, waarin hij zei dat [uitwisseling van niet-geheime inlichtingen is toegestaan aan landen als Cuba of DDR]