Nederlandse staatsschuld hoger door lening aan Ieren

De Nederlandse staatsschuld en die van de overige eurolanden stijgt door de noodlening aan de Ieren. Dat maakte het Europees statistisch bureau Eurostat vandaag bekend.

Rekensom Eurostat
Eurostat telt de noodlening op bij de nationale staatsschulden, ook al loopt die lening via een noodfonds en niet via de landen zelf. Voor Nederland betekent dit een stijging van 1 miljard van de staatsschuld.

Lening aan Ierland
De eurolanden staan garant voor een lening van €17,7 miljard aan Ierland. Nederland heeft hier een aandeel van 5,9 procent in.

“De schulden gaan omhoog”, zegt Francois Lequiller, directeur nationale en Europese rekeningen van Eurostat tegenover het FD. “Tegenover de garantie staat weliswaar een claim richting Ierland, maar wij werken met de bruto schuld, zoals is vastgelegd in het Verdrag van Maastricht.”

MEV
In de Macro Economische Verkenning 2011 van het CPB stond al te lezen dat de financiële risico’s voor de overheid toenemen door leningen aan financiële instellingen en aan buitenlandse overheden, maar ook door garanties door de overheid:

Financiële transacties hebben dit en komend jaar een beperkt drukkend effect op de overheidsschuld. Tegenover een verdere aflossing van het overbruggingskrediet aan Fortis (3¼ mld euro), vermindering van de ING back-up facility (2 mld euro) en een verdere aflossing van de lening aan AEGON (½ mld euro) staan dit jaar een lening aan Griekenland (1¾ mld euro) en overname van de schuld van de Nederlandse Antillen (1¼ mld euro). In 2011 heeft naar verwachting een verdere lening aan Griekenland (1¾ mld euro) een opwaarts effect op de overheidsschuld, maar dit wordt meer dan tenietgedaan door de verdere aflossing van het overbruggingskrediet aan Fortis (¾ mld euro) en de ING back-up facility (2¼ mld euro).

Waarom staatsschuld omhoog?
GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis zegt in het FD ‘verbijsterd’ te zijn door de rekensom van Eurostat. Hij begrijpt niet dat de staatsschuld van Nederland omhoog moet, terwijl de Staat niet daadwerkelijk een extra schuld heeft moeten financieren.

Volgens NRC-economieredacteur Melle Garschagen is de toename van de staatsschuld een logisch gevolg van het verstrekken van de lening aan Ierland. Het geven van garanties is niet gratis.

“Er wordt immers geld voor vrijgemaakt. En dit telt Eurostat zodoende keurig op. Het gaat om 1 miljard op een totale Nederlandse staatsschuld van ruim 306 miljard. Dat valt weg in de afronding.”