Kabinetsbrief over missie Kunduz: politietraining van 18 weken

A French soldier from the 7th Mountain Infantry Battalion (7eme bataillon de chasseurs alpins BCA) holds up leaflets to be distributed to local villagers showing the difference between ISAF soldiers and insurgents, during a patrol near Tagab in Kapisa Province on January 25, 2011. France is "determined" to keep troops in Afghanistan despite a threat from Al-Qaeda chief Osama Bin Laden linking their mission to the fate of French hostages, the foreign ministry said January 21. AFP PHOTO/Joel SAGET
A French soldier from the 7th Mountain Infantry Battalion (7eme bataillon de chasseurs alpins BCA) holds up leaflets to be distributed to local villagers showing the difference between ISAF soldiers and insurgents, during a patrol near Tagab in Kapisa Province on January 25, 2011. France is "determined" to keep troops in Afghanistan despite a threat from Al-Qaeda chief Osama Bin Laden linking their mission to the fate of French hostages, the foreign ministry said January 21. AFP PHOTO/Joel SAGET Een Franse militair in Afghanistan toont een pamflet waarop dorpelingen het verschil kunnen zien tussen een ISAF-militair en een opstandeling. (Foto AFP / Joel Saget)

Het kabinet heeft vanochtend een brief naar de Tweede Kamer verstuurd over de voorgestelde politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz met daarin de toezeggingen die gisteren aan de oppositie werden gedaan.

De betrokken bewindslieden zeggen de Kamer een aanvulling op de basisopleiding van Afghaanse politierekruten toe. Naast deze basisopleiding van acht weken - dat is volgens het kabinet al twee weken langer dan de “reguliere” NAVO-politietraining - krijgen de aankomende politieagenten in het kader van “de Dutch approach” een aanvullende training “van in totaal 10 weken op een beveiligde locatie”. Uit de brief:

De Nederlandse benadering van de opleiding zal dus uitstijgen boven die van de tot nu toe gebruikelijke NTMA [NAVO-politietraining] benadering. Inhoudelijk wordt deze versterkt op kennis en vaardigheden die op goed bestuur en mensenrechten zijn gericht. Hij wordt intensiever, want langer.

‘Harde concessie over toezegging Afghanistan’
Over de zorgen die de oppositie heeft met betrekking tot de militaire inzet van opgeleide agenten, schrijft het kabinet:

Wij zullen een toezegging bedingen van de Afghaanse regering. Deze moet worden verkregen voordat de missie van start kan gaan, en daarvan wordt de
Kamer op de hoogte gesteld.

Volgens politiek redacteur Mark Kranenburg, die voor NRC de besluitvorming rond ‘Kunduz’ volgt, is met name deze concessie van het kabinet “opmerkelijk hard”.

“Hiermee is een heel zwaar bezwaar van de oppositie weggenomen. De brief toont aan dat het kabinet royaal en ruimhartig ingaat op de verlangens van de oppositie, nu ook op schrift. Het wordt voor D66, GroenLinks en ChristenUnie lastig om niet akkoord te gaan met de missie, in deze vorm.”

Volgens het kabinet-Rutte is de veiligheidssituatie in de provincie Kunduz, die volgens Amerikaanse diplomatieke post verslechterd is vanaf 2007, de afgelopen maanden “merkbaar verbeterd”. Maar: “Bij een structurele ernstige verslechtering van de situatie zal de regering de Nederlandse bijdrage nader bezien.” Uit de brief:

Mocht op enig moment de veiligheidssituatie civiel optreden niet mogelijk maken, dan zal de Nederlandse commandant de activiteiten daaraan aanpassen
en indien nodig beperken tot veilige locaties.

Vooral GroenLinks en ChristenUnie hebben onoverkomelijke bezwaren tegen de politietrainingsmissie in de oorspronkelijke opzet. Vanmiddag om 14.00 uur wordt de commissievergadering, die gisteren in afwachting van de kabinetsbrief werd opgeschort, voortgezet. Onduidelijk is of er vandaag nog een plenair debat volgt in aanwezigheid van de premier.