Ingreep bij Inholland om afstudeerroute

Inholland vervangt het management van de opleiding media & entertainment management (MEM). De hogeschool heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een kritisch rapport van de onderwijsinspectie, dat vandaag openbaar is gemaakt.

In het rapport concludeert de inspectie dat een speciaal afstudeertraject voor trage studenten bij de opleiding MEM onreglementair was. Omdat op diverse niveaus binnen Inholland de kwaliteitszorg niet functioneerde, is er bovendien te laat ingegrepen.

De opleiding MEM kwam afgelopen zomer in opspraak omdat studenten die erg lang deden over hun studie, via een alternatieve route aan een diploma werden geholpen. In de nasleep van deze onthullingen zijn inmiddels het college van bestuur en de raad van toezicht van de hogeschool opgestapt.

De docenten die de speciale afstudeerroute hebben opgezet, handelden te goeder trouw, maar „hadden niet op deze manier te werk mogen gaan”, aldus de inspectie. Leidinggevenden van MEM en van de school waartoe de opleiding behoorde, waren op de hoogte van het bijzondere traject en hadden moeten optreden. De inspectie heeft geen bewijzen aangetroffen waaruit blijkt dat docenten door leidinggevenden structureel onder druk zijn gezet om studenten voldoendes te geven.

De inspectie heeft ook geen aanwijzingen gevonden dat het college van bestuur van Inholland langere tijd op de hoogte was van de bijzondere afstudeerroute bij MEM en dit heeft stilgehouden. Wel had het college zich „kritischer moeten opstellen” toen er aanwijzingen waren over „kwaliteitsrisico’s en conflicten”.

Over het conflict binnen het toenmalig college van bestuur, waarin voorzitter Geert Dales tegenover de twee andere bestuursleden stond, zegt de inspectie dat de raad van toezicht eerder had moeten ingrijpen. Zeker nadat Dales daarom gevraagd had.

Doekle Terpstra, die in november aantrad als nieuwe voorzitter van het college van bestuur, is blij met de analyse van de inspectie. „De kwaliteit van Inholland moet boven elke twijfel verheven zijn. Dat was bij MEM niet het geval en dat mag niet meer gebeuren.”