ik@nrc.nl

De nieuwe wasmachine wordt afgeleverd. Het klagen van de bezorgers is meteen al niet van de lucht: „Naar zolder? Op de twééde verdieping!?”

Het wordt er niet beter op als de oude machine wordt afgevoerd:„Er zit nog water in de machine!”„Mijn tenen zijn nat geworden!”

De sfeer wordt echt ijzig als een van de bezorgers zijn vinger tot bloedens openhaalt aan een scherp randje van de oude machine. Als moeder van drie kinderen stelt mijn vrouw automatisch de vraag: „Wil je een prinsessenpleister of een gewone pleister?”

Gelukkig, ze kunnen ook glimlachen.

Chris Huiden

Ook een ikje? Max. 120 woorden naar ik@nrc.nl.