Het Hof van Justitie in Luxemburg is er ook nog

Rick Lawson gaat er in zijn betoog over de noodzaak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, NRC Handelsblad, 25 januari) aan voorbij dat de EU zijn eigen Hof van Justitie te Luxemburg reeds heeft. Dit Hof waakt ook over de mensenrechten, helemaal sinds het Verdrag van Lissabon een eigen grondrechtencatalogus kent.

In mijn proefschrift (2004) bepleitte ik al de opheffing van het EHRM. Twee hoven die waken over nagenoeg dezelfde mensenrechten, komt de rechtszekerheid en duidelijkheid niet ten goede.

Hans van Meerten

Den Haag