Extra toezeggingen maken missie reëler

Het kabinet stuurde vanmorgen een brief naar de Kamer met nieuwe toezeggingen over de missie in Kunduz. Voor sommige partijen lijkt het moeilijk nog nee te zeggen.

Fractievoorzitter Jolande Sap (GroenLinks) staat vanmorgen de pers te woord na de fractievergadering over de nieuwe kabinetsbrief over de politiemissie. Foto Roel Rozenburg Den Haag : 27 januari 2011 GroenLink fractievoorzitter Sap met op de achtergrond fractieleden na overleg over de brief inzake de missie naar Kunduz. foto © Roel Rozenburg
Fractievoorzitter Jolande Sap (GroenLinks) staat vanmorgen de pers te woord na de fractievergadering over de nieuwe kabinetsbrief over de politiemissie. Foto Roel Rozenburg Den Haag : 27 januari 2011 GroenLink fractievoorzitter Sap met op de achtergrond fractieleden na overleg over de brief inzake de missie naar Kunduz. foto © Roel Rozenburg

De Nederlandse politietrainingsmissie naar het Afghaanse Kunduz is een stap dichterbij gekomen. Toezeggingen van het kabinet gisteren in een zo nu en dan chaotisch debat in de Tweede Kamer die vanmorgen in een brief werden bevestigd, hebben de critici veel wind uit de zeilen genomen. De nieuw ontstane situatie maakt het lastig voor GroenLinks, D66 en ChristenUnie nu nog nee tegen de fel bediscussieerde missie te zeggen. Deze drie partijen zijn bepalend voor een parlementaire meerderheid.

In een poging de missie te redden is het minderheidskabinet ruimschoots aan de bezwaren van het ‘sleuteltrio’ tegemoet gekomen. Voordat de Nederlandse missie van in totaal 545 man van start gaat, moet er een schriftelijke toezegging van de Afghaanse regering liggen dat politieagenten van de Afghan Uniformed Police niet zullen worden ingezet voor militaire taken, schrijft het kabinet.

Daarnaast wordt in de brief gezegd dat de door Nederland verzorgde politieopleiding aan Afghaanse rekruten verlengd wordt naar achttien weken. Daardoor komt er meer tijd voor het aanbrengen van basispolitievaardigheden. Ook wordt de hierop volgende praktijktraining uitgebreid. Hiermee krijgt de politiemissie een minder militair karakter. Dit was een belangrijke voorwaarde van GroenLinks, D66 en ChristenUnie.

Tevens probeert het kabinet de breder in de Kamer levende twijfels over de veiligheid van de Nederlandse opleiders weg te nemen. Mocht de veiligheidssituatie verslechteren, dan kan de Nederlandse commandant ter plekke besluiten de opleiding te beperken tot veilige locaties. ,,Bij een structureel ernstige verslechtering van de situatie zal de regering de Nederlandse bijdrage nader bezien”, schrijven de betrokken ministers. Tenslotte heeft het kabinet besloten dat er in het geheel geen geld uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking zal worden bestemd voor de missie.

Of het allemaal voldoende is, moest later vandaag blijken. Rond het middaguur zag het er naar uit dat de discussie zou worden afgerond tijdens een plenair debat van de fractievoorzitters en de betrokken ministers inclusief premier Rutte Alle aandacht zal dan zijn gericht zijn op GroenLinks fractieleider Sap. Zij zit met een kritische achterban, die de fractie vanmorgen bij monde van oud-partijbestuurder Kees Kalkman nog opriep zich ,,niet te laten ringeloren”. Maar mocht de fractie instemmen met de politiemissie naar Kunduz, dan is die achterban haar probleem en niet dat van het kabinet. Dat heeft dan de meerderheid voor het besluit binnen.

Kamerdebat: Drie

    • Mark Kranenburg