ANWB test veiligheid N-wegen

ANWB-medewerkers gaan vanaf 2012 de provinciale wegen testen op veiligheid. Elke weg krijgt een beoordeling in de vorm van een aantal sterren. Automobilisten kunnen aan de hand van een klassement nagaan of de wegen veilig zijn. Wegbeheerders worden aangemoedigd hun wegen veiliger te maken. Onveilige wegen krijgen één ster, veilige vier.

Volgens de ANWB kunnen op zogenoemde N-wegen „riskante situaties” voorkomen. Er zijn gelijkvloerse kruisingen, diverse soorten weggebruikers, water en bomen langs de weg, en de berm is vaak aflopend en onbetrouwbaar. Ook missen provinciale wegen vaak een duidelijke scheiding tussen rijbanen, waardoor frontale botsingen kunnen ontstaan.

De ANWB gebruikte het sterrensysteem eerder voor de Nederlandse snelwegen. In 2008 werd tweeduizend kilometer snelweg getest. Geen enkele weg werd beoordeeld met één ster. De overgrote meerderheid kreeg vier sterren. De provinciale wegen beslaan zesduizend kilometer. De ANWB verwacht hier wel beoordelingen met één ster. De organisatie trekt twee jaar uit voor het onderzoek. Een woordvoerder: „We hopen natuurlijk dat de wegbeheerders actie ondernemen als hun weg als gevaarlijk wordt beoordeeld.” Op de wegen zelf komt geen verwijzingen naar het sterrenklassement.

In 2009 vielen, volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 720 doden in het verkeer. Van hen kwamen 151 personen om op een N-weg. Tien jaar eerder vielen er nog 275 dodelijke slachtoffers op een provincieweg.