Zo is het toch een stuk duidelijker?

Werknemers in loondienst ontvangen deze week het eerste loonstrookje van 2011.

Dat kan tegenvallen; je krijgt netto minder. En het is allemaal nog steeds heel ingewikkeld.

Het eerste loonstrookje van 2011 gaat voor sommige Nederlanders tegenvallen. Vooral werknemers in de bouw en kleinmetaal gaan er enkele euro’s op achteruit, door de verhoging van de pensioenpremie.

Maar waar vind je dat op je salarisspecificatie? Voor de meeste werknemers is het ontcijferen van de getallen boven de streep al jaren onbegonnen werk. In maart vorig jaar werd besloten dat de wet Uniformering Loonbegrip, die het loonstrookje overzichtelijker moet maken, waarschijnlijk 2012 eindelijk ingevoerd gaat worden. Maar volgens Dik van Leeuwerden van loonservicebedrijf ADP, dat voor 1,4 miljoen Nederlanders de loonadministratie verzorgt, moet er meer gebeuren.

Allereerst, wat gaat er door die nieuwe wet allemaal veranderen?

Van Leeuwerden: „In het wetsvoorstel staat dat er een uniform begrip komt voor alle heffingen. Er verdwijnen daarom wat termen van de loonstrook. Zo wordt de Bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) een volledige werkgeverslast en die zien we dus niet meer terug op de loonstrook van de werknemer.”

En dan wordt alles duidelijk?

„Niet echt. Werkgevers gebruiken nogal wat verschillende termen op de loonstrook. Belastbaar loon, Loon voor loonheffing, Tabelloon, het betekent allemaal hetzelfde. Dit is verwarrend voor de werknemer. De overheid zou een norm moeten stellen voor de begrippen die op het loonstrookje worden vermeld.”

Zijn we eigenlijk wel geïnteresseerd in al die info boven de streep?

„Mijn ervaring is dat het overgrote deel alleen naar het salaris kijkt en naar de gemaakte uren. Mijn advies is dan ook om alleen de relevante zaken op de loonstrook weer te geven. Reeds bekende gegevens, zoals het adres en sofinummer van de werknemer, kunnen op de achterkant worden geplaatst. Pensioenopbouw en levensloopbijdrage kunnen ook ergens online worden opgeslagen. Op de site www.uvw.nl kun je binnenkort gegevens opvragen over de rechten die je in de loop der jaren hebt opgebouwd. Je zou dit online moeten koppelen met de gegevens op je loonstrook.”

De perfecte loonstrook is vooral kort?

„En visueel aantrekkelijk. Maak bijvoorbeeld de belangrijke getallen wat groter. De inkomsten kunnen in een groene letter worden weergegeven, de uitgaven in het rood. Technisch is alles mogelijk. Nu de uitvoering nog. Met het huidige wetsvoorstel zal er in ieder geval niet veel veranderen.”