Topsalarissen in onderwijs aan banden

Bestuurders in het onderwijs mogen in de toekomst niet meer verdienen dan 223.666 euro bruto per jaar, inclusief bonussen. Dat bedrag is 130 procent van een ministerssalaris.

De wet waarin dit geregeld wordt, is nog niet behandeld in het parlement, maar minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) hebben de sector deze maand een brief gestuurd waarin staat dat er in de bezoldiging van bestuurders nu al rekening mee moet worden gehouden. Die brief stuurden ze gisteren door aan de Tweede Kamer.

In 2009, het meest recente jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, toucheerden 26 onderwijsbestuurders meer dan het door de bewindslieden genoemde bedrag. Ze schrijven in hun brief dat verdere salarisverhoging zal worden teruggevorderd, omdat dit „ondoelmatig” gebruik van overheidsgeld is. Staatssecretaris Zijlstra vorderde in november 2010 al 19.000 euro terug bij de TU Delft, omdat het salaris van de bestuursvoorzitter dat jaar met dat bedrag was verhoogd.

De bewindslieden doen ook een beroep op bestuurders die minder dan het maximum verdienen, om geen salarisverhoging te accepteren, omdat docenten er de komende twee jaar geen geld bij krijgen. „Wij zijn van mening dat een bestuurder, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de organisatie, zelf het goede voorbeeld moet geven.”

Veel contracten met onderwijsbestuurders zijn kortlopend, meestal drie of vier jaar. Bij een eventuele herbenoeming zal een bestuurder die nu meer verdient dan 130 procent van een ministerssalaris, een korting op zijn beloning moeten accepteren. „De bestuurder heeft immers de mogelijkheid voor een andere werkgever te kiezen”, aldus de bewindslieden. „Een eventuele herbenoeming is daarmee in de aard identiek aan een nieuwe benoeming en zal vanaf heden op dezelfde wijze worden beoordeeld.”