Sap: stevige beweging naar GL anders geen missie Kunduz

Jolande Sap heeft de druk vol bij het kabinet-Rutte gelegd in het debat over een politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. “Rutte weet dat hij met de rug tegen de muur staat”, zei Sap vandaag voorafgaand aan de commissievergadering waar zij “stevig gewapend” inging. “Hij zal een flinke beweging naar ons moeten maken, want momenteel kunnen wij niet instemmen met de missie”, aldus de GroenLinks-fractievoorzitter.

Sap sprak premier Mark Rutte (VVD) voor de vergadering. Ze liet hem weten boos te zijn over de manier waarop het kabinet invulling heeft gegeven aan de motie Peters-Pechtold. Deze motie uit het voorjaar van 2010, waarin het kabinet verzocht werd een puur civiele trainingsmissie op te tuigen, vormt het uitgangspunt voor de nu door het kabinet voorgestelde missie.

CDA: geen meerderheid, geen missie
Als er geen Kamermeerderheid is voor de missie in Kunduz, moet deze niet doorgaan. Dat zei CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel in het debat. Hij opperde dat het trainingstraject langer dan zes weken zou moeten duren en vroeg het kabinet om hier naar te kijken. Ormel koppelde verder de aanwezigheid van Nederland in Kunduz aan Duitsland, dat de trainers moet beschermen. Mogelijk vertrekt Duitsland in 2012, en dan zou ook Nederland weg moeten uit Kunduz, zei hij.

Pechtold heeft bezwaren
Ook D66-leider Alexander Pechtold is voor een langere traingsperiode van Afghaanse politieagenten. Voor hem is het verder ook van belang in welke mate de Nederlandse militairen en politietrainers worden beschermd en de manier waarop de politieagenten samenwerken met de buitenlandse troepen. Ook eist Pechtold dat geen ontwikkelingsgeld naar de missie gaat.

GroenLinks, D66 en ook de ChristenUnie zijn bezorgd dat de agenten die in Afghanistan opgeleid worden mogelijk ook militair actief raken. Deze drie partijen zijn nodig om het kabinet een meerderheid te bezorgen, maar zowel GroenLinks als de ChristenUnie hebben laten weten dat ze niet kunnen instemmen met het plan zoals dat er nu ligt.

Geen vertrouwen bij de PvdA
De PvdA deelt de zorgen van GL, D66 en CU en heeft er “onvoldoende vertrouwen” in dat de missie naar Kunduz bijdraagt aan de stabiliteit van Afghanistan. De partij steunt daarom de politietrainingsmissieniet niet, zo liet Kamerlid Frans Timmermans vandaag weten. “De agenten die worden opgeleid worden ook ingezet om te vechten tegen de Taliban en dat is niet de bedoeling”, meent Timmermans.

Bekijk hier via Politiek24 live de commissievergadering. Morgen staat om 11.00 uur het tweede en waarschijnlijk beslissende debat op de rol.