Overheid geeft impuls aan duurzaam inkopen

Door duurzaamheid alleen vanuit administratieve lasten te benaderen, miskent het onlangs verschenen rapport van Actal, het onafhankelijke adviescollege administratieve lasten, volledig de complexiteit en maatschappelijke relevantie van duurzaam inkopen door de overheid (NRC Handelsblad, 8 januari). Zeker, het beleid om als overheid duurzaam te gaan inkopen kan beter. Maar het feit dat de overheid dit onderwerp stevig op de kaart zet, heeft bij bedrijven de bewustwording om duurzaam te produceren een enorme impuls gegeven. Duurzaam inkopen erkent dat maatschappelijke en milieukosten onderdeel moeten worden van de prijs en normaal zakendoen. Dat is van belang om de aarde leefbaar te houden. Niet alleen de overheid, maar steeds meer burgers en bedrijven zien die noodzaak.

De kosten van duurzaamheid zijn dus geen bedrijfsvreemde kosten, zoals Actal stelt, maar bedrijfseigen kosten. Door duurzaam producerende bedrijven met opdrachten te belonen wordt de hele markt geprikkeld om duurzamer te werken. Die betekenis van duurzaam inkopen is groter dan het vraagstuk van administratieve lasten. Bedrijven die bij MVO Nederland zijn aangesloten, hebben zich gecommitteerd aan duurzaam ondernemen. Zij leggen de duurzaamheidslat vaak veel hoger dan de overheid doet en vragen dan ook om uitdagender ambities, doelcriteria in plaats van gedetailleerde uitvoeringscriteria en een nationale duurzaamheidagenda die door bedrijven en de samenleving breed wordt gedragen. De veronderstelling dat ‘het bedrijfsleven’ collectief allerlei extra investeringen moet doen, klopt dan ook niet.

Willem Lageweg

Lobke Vlaming

MVO Nederland

    • Willem Lageweg Lobke Vlaming Mvo Nederland