Opheffen stadsdelen Amsterdam ‘kost tientallen miljoenen’

Het kabinetsvoornemen tot het opheffen van de zeven stadsdelen in Amsterdam zou jaarlijks minimaal honderd miljoen euro kosten. Daar komen de eerste jaren nog “tientallen” miljoenen aan “incidentele kosten” bij voor bijvoorbeeld de reorganisatie van de stedelijke diensten. Dat heeft de Raad voor de Stadsdeelfinanciën berekend.

Volgens de Raad voor de Stadsdeelfinanciën heeft de invoering van de stadsdelen sinds begin jaren tachtig Amsterdam veel geld opgeleverd. Bepaalde taken worden nu op lokaal niveau uitgevoerd, wat goedkoper is dan toen dat nog allemaal centraal gebeurde. De raad stelt dat er destijds grote besparingen zijn behaald op onder meer het opheffen van de dienst Stadsreiniging, het deconcentreren van de dienst Openbare Werken en het afslanken en integreren van de diensten Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling en het grondbedrijf. “Opheffen van de stadsdelen zal het behaalde structurele effect grotendeels teniet doen.”

De raad merkt ook op dat Amsterdam in vergelijking met andere (middel)grote steden niet meer bestuurders per inwoner heeft.

‘Nederland lijdt aan bestuursobesitas’
Het kabinet wil na de gemeenteraadsverkiezingen (2014) af van de stadsdeelraden (Amsterdam) en de deelgemeenten (Rotterdam). “Nederland lijdt aan bestuursobesitas en het is hoog tijd dat we de overheid op dieet zetten”, zei premier Rutte tijdens de regeringsverklaring. Amsterdam (778.825 inwoners) heeft zeven stadsdelen, goed voor tweehonderd deelraadsleden en 35 dagelijks bestuurders.

Bezuinigingen in Amsterdam
Amsterdam maakte in juni vorig jaar bekend dat het snijdt onder druk van de economische crisis zo diep in de kosten, dat de stad in 2014 ruim 200 miljoen euro minder moet uitgeven dan nu. De uitgaven op het ambtelijk apparaat wil de hoofdstad met uiteindelijk 116 miljoen hebben teruggebracht.

De taak van de Raad voor Stadsdeelfinanciën is het adviseren van het college over “plannen en maatregelen waarbij de financiën van de stadsdelen in betekenende mate zijn betrokken.”