Ook 10 km rond Chemie-Pack veilig

Ook het gebied binnen tien kilometer van het afgebrande bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk is niet of nauwelijks verontreinigd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week werd al bekend dat het gebied op meer dan tien kilometer afstand veilig was.

Buiten sporten op voetbalvelden, speelvelden, buitenbanen en dergelijke is gewoon mogelijk, aldus de rapportage. Groente kan veilig worden genuttigd, tenzij de groente zichtbaar is verontreinigd met roet of verbrandingsresten.

Wel geldt het advies om het zand in zandbakken tot acht kilometer benedenwinds van de brand te vervangen. „Zandbakzand kan niet worden schoongemaakt en een eventuele verontreiniging blijft zeer waarschijnlijk in het zand aanwezig”, aldus het advies.

Ook kunnen nog brokstukken van de brand worden aangetroffen. Die bevatten volgens de onderzoekers verschillende gevaarlijke stoffen. „Bij het met de blote hand aanraken van deze brokstukken bestaat kans op huidcontact met carcinogene stoffen.”

Melk van koeien kan veilig worden gedronken, omdat zij niet buiten hebben gestaan. De adviezen hebben geen betrekking op het industrieterrein Moerdijk zelf.