Nederlands theaterfestival in New York gaat niet door

Het New Island Festival in New York gaat dit jaar niet door. Volgens artistiek leider Joop Mulder voldoet het Nederlandse theaterfestival – dat vorig jaar ter gelegenheid van de 400-jarige betrekkingen tussen Nederland en New York voor het eerst op Governors Island werd gehouden – niet aan de kwaliteitseisen van het Fonds Podiumkunsten,

„Het Fonds vindt ons plan te zwak van opzet”, zegt Joop Mulder. „Het probleem is dat we in september, op het moment van aanvraag, nog geen vast afgerond programma konden bieden.” De aanvraag bij het Fonds betrof volgens Mulder een financiële ondersteuning van 150.000 euro. „De rest zou worden aangevuld door het ministerie van OCW en door Buitenlandse Zaken met de afspraak dat wij zelf ook sponsors zouden aanschrijven.”

Mulder is ‘zeer teleurgesteld’ over de gang van zaken. „Het Nederlandse Consulaat-Generaal in New York vroeg ons voor dit jaar terug. Bovendien kregen we vorig jaar erg veel aandacht in de Amerikaanse kranten.” Er waren voor dit jaar al afspraken gemaakt met negen New Yorkse theaters. „Het plan was om onze Oerol-theatergezelschappen te laten optreden, met De Parade als kloppend hart.”

Het festival trok vorig jaar zo’n 25.000 bezoekers. De kosten bedroegen 1,2 miljoen euro, er was echter een tekort van 300.000 euro. Joop Mulder: „ Je moet een beginnend festival ook de ruimte geven om bekendheid krijgen.” Hij wil met het Theater Instituut Nederland onderzoeken of een editie in 2012 wel haalbaar is.

Het Fonds Podiumkunsten was vanochtend niet te bereiken voor commentaar.