Mogelijk handelsconflict VS en China baart grote zorg

Nederlandse bedrijven vrezen verheviging strijd tussen handelsgiganten.

Een handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten is op langere termijn een grote zorg voor de grote en middelgrote Nederlandse bedrijven. Voor 2011 is het nog niet zo’n dominante externe factor als de economische crisis, maar bestuurders houden zeker rekening met een onrustig internationaal economisch klimaat.

De bedrijven vrezen een verheviging van de strijd over de koppeling van de koers van de Chinese yuan en de dollar. Bestuurders in de financiële sector en de zakelijke dienstverlening zijn daar nog meer bevreesd voor dan bestuurders uit de handel en industrie.

„Ook na de recente, goed verlopen top tussen Obama en de Chinese president Hu Jintao is het onderwerp nog zeker niet van de agenda”, verwacht bestuursvoorzitter Jeroen Drost van zakenbank NIBC. „Er zullen spanningen in de handelsbetrekkingen tussen die twee landen blijven en dat creëert onzekerheid. En onzekerheid is nooit goed voor de economie.”

Veel Amerikaanse politici vinden dat de Chinezen oneerlijk concurreren door de wisselkoers van de yuan ten opzichte van de de dollar kunstmatig laag te houden. Hun exportproducten kunnen ze daardoor goedkoop houden. In de aanloop naar de Congresverkiezingen van afgelopen november dreigden Amerikaanse politici al met handelsmaatregelen.

„In Europa zijn we kwetsbaar voor valutaconflicten, nu de euro zo’n volatiele munt is geworden”, stelt directeur Louwrens Dijkstra van Hyva (hydraulische laad- en lossystemen). „Maar wij hebben op natuurlijke wijze ons valutarisico afgedekt, door dicht bij onze markt te produceren.”

Hoewel de wereldhandel zich na een aanvankelijke daling na het uitbreken van de crisis in 2008 heeft hersteld tot het oude niveau, houdt een ruime meerderheid van de bedrijven rekening met een toename van het aantal conflicten over handelstarieven.

Dat is opvallend, omdat politici tot dusver redelijk goed geslaagd zijn in hun streven om – anders dan in de Grote Depressie van de jaren dertig – niet te zwichten voor de verleiding van protectionistische maatregelen. Vorige week meldde het Centraal Planbureau dat de wereldhandel weer op het zelfde niveau is als voor de crisis.

Industriële bedrijven zijn meer bevreesd voor een grondstoffencrisis in 2011 nu de prijzen in 2010 al fors zijn opgelopen en bijvoorbeeld ook China exportbeperkende maatregelen heeft getroffen voor schaarse speciale metalen.

Van de bedrijven in handel en industrie vreest zes op de tien voor zo’n grondstoffencrisis. Voor bedrijven in de dienstverlenende sectoren is dat minder dan de helft.

Van de lage koers van de euro denken de meeste bestuurders in 2011 nog te kunnen blijven profiteren. Slechts een minderheid denkt dat de koers van de euro zal oplopen ten opzichte van de dollar. Blijkbaar verwachten ze dat de eurocrisis voorlopig nog de slechte financiële positie van de Verenigde Staten zal overschaduwen.