Mantelzorgers

Een vriendin woont in Amsterdam. Haar ouders wonen in Tilburg en zijn op een leeftijd dat ze steeds meer zorg nodig hebben. Vriendin wil graag mantelzorg gaan verlenen en daarom in de buurt van haar ouders gaan wonen, zodat geen beroep op institutionele zorgverleners hoeft te worden gedaan.

Ze neemt contact op met diverse Tilburgse instanties om te vragen of er voorzieningen zijn om haar met urgentie aan een woning in Tilburg te helpen.

Het antwoord is even eenvoudig als briljant : „Nee, die zijn er niet, want mantelzorgers wonen altijd in de buurt.”

Gody van den Hurk

Een ikje telt 120 woorden. Lezers kunnen inzenden via onze website www.nrc.nl/ik

    • Gody van den Hurk