'Karakter missie Kunduz moet civieler'

Premier Rutte moet morgen, in het debat over de politietrainingsmissie in Afghanistan, het plan fundamenteel veranderen. Zo moet de missie een meer civiel karakter krijgen. Dat eisen zowel GroenLinks als de ChristenUnie.

Het minderheidskabinet van VVD en CDA is afhankelijk van steun van de oppositiepartijen voor de missie. Premier Rutte zal morgen in de Tweede Kamer tijdens een politiek geladen debat dus met toezeggingen moeten komen om alsnog een meerderheid te krijgen. GroenLinks vindt dat de Nederlandse trainers en hun begeleiders te veel veiligheidsrisico’s lopen in de in het noorden van Afghanistan gelegen provincie Kunduz. Ook dreigen de trainingen volgens de partij door hun korte duur een onvoldoende civiel karakter te krijgen. Tenslotte vreest GroenLinks dat de opgeleide agenten bij militaire operaties van het Afghaanse leger zullen worden ingezet. Bij de ChristenUnie leven soortgelijke bezwaren. D66 heeft vooral nog veel vragen.

De Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie overleggen vandaag over de missie. Tijdens een plenair debat morgen, waarbij ook premier Rutte aanwezig is, zullen de fractievoorzitters een definitief standpunt bepalen.

Rutte heeft de afgelopen maanden steeds gezegd er vertrouwen in te hebben dat hij een meerderheid in de Kamer zal weten te overtuigen van de noodzaak van de missie. Dit herhaalde hij gisteren in Brussel nadat de drie ‘sleutelfracties’ hun bezwaren kenbaar hadden gemaakt. De ruimte voor Rutte om de partijen tegemoet te komen is beperkt aangezien hij daarvoor afhankelijk is van anderen. Zo kan Nederland geen veiliger Kunduz afdwingen. Ook is de bekritiseerde trainingsduur voor de politieagenten gebaseerd op internationale afspraken. Diverse Europese landen en de Verenigde Staten voeren elders in Afghanistan soortgelijke trainingsprogramma's uit als nu door het kabinet voorgesteld. Wel kan hij het plan een meer civiel karakter geven met extra aandacht voor opbouw van de rechtstaat.

De jongerenpartijen van de GroenLinks, D66 en ChristenUnie zijn in principe voor de missie, op voorwaarde dat het kabinet met extra toezeggingen komt.