Kabinet beweegt naar oppositie toe - wellicht geen debat Kunduz

Nederland gaat met Afghanistan afspreken dat de opgeleide politieagenten niet worden ingezet voor militaire taken. Dat zegde minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) vanavond toe tijdens het debat in de Tweede Kamer over de missie.

Politiek-verslaggever van NRC Handelsblad laat vanaf ‘de vloer’ weten dat het debat “een redelijke chaos” is en dat het debat van morgen onzeker is:

“Door de toezegging van Rosenthal is het op dit moment überhaupt onduidelijk of het debat van morgen er nog wel komt. De wijzigingen in het plan zijn nu zodanig dat er wellicht een nieuwe brief over de missie naar de Kamer moet worden gestuurd. Dan gaat het morgen niet door. Het lijkt erop dat het bezoek van Jolande Sap aan Mark Rutte gisteren toch wat in beweging heeft gezet. ‘Je staat met je rug tegen de muur’, zei ze. ‘Probeer maar wat.’ Dat lijkt Rutte te hebben gedaan.”

Achter de schermen
Eerder vanavond beweerde Rosenthal juist dat het kabinet niet werkte aan een alternatief plan voor de politiemissie naar Kunduz om zo enkele oppositiepartijen over de streep te trekken. Maar dat wilde niet zeggen dat er achter de schermen ook niet over gesproken werd, zei Mark Kranenburg toen al:

“De partijen zitten midden in het onderhandelingsspel. Er ligt geen alternatief plan, maar dat wil niet zeggen dat er niet over gesproken wordt. Het kabinet heeft nu geen meerderheid, dus ze moeten toch íets doen. Het is touwtrekken achter de schermen. Het aanpassen van de trainingsuren is een van de vele varianten die op dit moment de ronde doen.”

.

“Er is geen plan of whatsoever”, zei Rosenthal eerder. Maar Nederland gaat met Afghanistan afspreken dat de opgeleide politieagenten niet worden ingezet voor militaire taken. Volgens Rosenthal is dat een harde voorwaarde. “We denken dat we dat kunnen afwikkelen met de Afghanen.” Als blijkt dat agenten toch moeten meevechten, dan hebben ze “een groot probleem”. Nederland zal dan bijvoorbeeld eisen dat de betreffende politiecommandant wordt vervangen. In het uiterste geval heeft het ook “consequenties voor de missie”, aldus de minister.

Ook meer training voor Afghanen
Rosenthal komt ook tegemoet aan de eis van D66, GroenLinks en ChristenUnie dat de training van de agenten wordt uitgebreid. Deze fracties eisen bijvoorbeeld dat de agenten ook goed worden onderricht op het gebied van mensenrechten. “Het gaat ons erom een goede, capabele politie op te leiden”, zei de minister.

De missie in de Afghaanse provincie staat onder druk nu blijkt dat regeringspartijen CDA en VVD nog steeds weinig steun vanuit de oppositie krijgen. De Kamer debatteert vandaag en morgen over een nieuwe missie in Afghanistan. Gedoogpartij PVV is tegen en dus is het kabinet voor een Kamermeerderheid aangewezen op GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Die partijen zijn voorlopig echter nog niet voor de politiemissie.