Het is duidelijk: de politiemissie mislukt

Op 24 januari berichtte NRC Handelsblad over de cursus voor de Afghaanse politierekruten. In zes weken tijd krijgen ze les in 28 vakken, van 1 tot 80 uur per vak. In totaal 266 uur in zes weken van pakweg zes dagen. Dat is meer dan zeven uur les per dag. Minstens de helft van de tijd gaat verloren aan het vertalen van Nederlands in Afghaans dialect (wie gaat dat doen?). Driekwart van de rekruten is analfabeet. Dat betekent dat ze geen aantekeningen kunnen maken en de stof niet kunnen nalezen. Een EHBO-cursus van drie uur wordt dus gegeven in de helft van die drie uur, inclusief oefening.

De heer Rutte heeft ervaring als docent. Hij moet beseffen dat het onmogelijk is om dit alles in die beperkte tijd aan een begaafde gymnasiast te leren, zonder aantekeningen of boeken. Deze lesstof in deze tijd bijbrengen aan analfabete rekruten die niet gewend zijn om les te krijgen, is uitgesloten. Missie mislukt.

Charles Boissevain

Leidschendam

    • Charles Boissevain