Geen meerderheid voor voorstel politiemissie

GroenLinks en ChristenUnie hebben onoverkomelijke bezwaren, maar zeggen geen definitief nee.

Het kabinetsvoorstel voor een politietrainingsmissie van 545 man naar Kunduz in Afghanistan kan in zijn huidige vorm niet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De fracties van GroenLinks en ChristenUnie, beide nodig voor een Kamermeerderheid, hebben onoverkomelijke bezwaren.

De Tweede Kamer praat vanmiddag eerst met de commissies van Buitenlandse Zaken en Defensie over het plan van het kabinet. Morgen zullen in een plenair debat, waarbij ook premier Rutte het woord zal voeren, de fractievoorzitters een definitief oordeel vellen. Om voldoende steun te krijgen is het VVD-CDA minderheidskabinet afhankelijk van de oppositie. PvdA, PVV, SP en Partij voor de Dieren waren van het begin af aan tegen. De SGP had de minste bezwaren. Daardoor kunnen GroenLinks, D66, en de ChristenUnie de doorslag geven. D66 wil eerst meer opheldering van het kabinet alvorens een standpunt in te nemen.

GroenLinks vindt dat de Nederlandse trainers en hun begeleiders te veel veiligheidsrisico’s lopen in de provincie Kunduz, in het noorden van Afghanistan gelegen. Ook dreigen de trainingen door hun korte duur een onvoldoende civiel karakter te krijgen. Tenslotte vreest GroenLinks dat de door Nederland opgeleide agenten bij militaire operaties van het Afghaanse leger zullen worden ingezet. Bij de ChristenUnie leven soortgelijke bezwaren.

Tegelijkertijd zegt geen van de partijen die nu ‘op de wip’ zitten definitief nee. Als het kabinet zijn voorstel aanpastin de richting van de motie die GroenLinks en D66 vorig jaar indienden, valt er met GroenLinks te praten, zo heeft fractievoorzitter Jolande Sap gezegd.

Premier Rutte, liet gisteren tijdens een bezoek aan de EU in Brussel weten dat hij nog altijd verwacht een meerderheid voor het kabinetsvoorstel te zullen winnen. „Ik zal ervoor knokken”, zei hij. (NRC)