Commentaar Amerikaanse kranten State of the Union

Foto AP

Als president Obama het over investeren heeft bedoelt hij spenderen, zeggen Republikeinen weleens. Na het beluisteren van de The State of The Union beweren nu ook progressieve kranten dat de president een gat in zijn hand heeft. En die Spoetnik-analogie is lachwekkend, meent een conservatieve krant. ‘Obama’s Amerika doet maar kleine stapjes.’

The New York Times (progressief) is nog het meest enthousiast over de investeringen die Obama wil doen in wegen, rails, scholen en schone energie. “Dit zijn grote en dure plannen. Daarom is het belangrijk dat Obama sprak over de financiering ervan, zoals het stopzetten van de subsidies voor oliemaatschappijen.”

The New York Times: ‘Obama gaat belastingverhoging uit de weg’

Ook over het voornemen om de belastingverlaging voor de rijken terug te draaien is de krant te spreken. “Maar het zal niet voldoende opleveren om de investeringen te financieren en schulden weg te werken.” De krant betreurt het dat Obama niet heeft voorgesteld om andere belastingen te verhogen. “Amerikanen willen dat niet horen”, denkt de krant. “Maar zolang Obama en andere politieke leiders hier niet toe bereid zijn is schuldenreductie ongeloofwaardig.” Alles afwegende komt de The New York Times tot de conclusie dat deze State of the Union een welkom contrast is vergeleken met het “geneuzel van Republikeinen”.

The Washington Post: ‘Obama zou eerlijk zijn over moeilijke keuzes’
The Washington Post (progressief) is minder lovend. “President Obama is aangetreden met de belofte een ander soort politicus te zijn - één die eerlijk tegen de bevolking is over de moeilijke keuzes waar zij voor staan. Met deze State of The Union had hij die belofte in kunnen lossen. Hij stelde teleur.”

Obama had de Amerikanen volgens de krant moeten voorbereiden op impopulaire maatregelen. Zoals het terugdraaien van belastingverlagingen voor de middenklasse, het snijden in pensioenen en het afschaffen van populaire aftrekposten op de inkomstenbelasting. Als Obama volgende week de begroting behandelt zal hij volgens The Washington Post toch echt realistischer moeten zijn. “Maar hoe kan hij publieke steun krijgen als hij niet zijn punt heeft gemaakt?”, vraagt de krant zich af.

The New York Post: ‘Obama claimt beleid van Bush’
The New York Post (conservatief) laakt Obama’s verhullende retoriek. “Het klinkt allemaal geweldig, maar helaas heeft hij de route van punt A naar punt B zorgvuldig weggelaten. Zo ook de prijskaartjes.” Bezuinigingen die geen pijn doen tellen niet mee, vindt de krant. Ook stimuleringsplannen zoals die voor hogesnelheidstreinen zouden maar “klein bier” zijn. En bovendien claimde Obama belastingverlagingen die onder Bush zijn ingezet. “Die heeft hij juist bitter bevochten en met tegenzin in november geaccordeerd”, memoreert de krant.

The Washington Times: ‘Obama straalt geen urgentie uit’

The Washington Times (conservatief) brandt de Spoetnik-analogie in Obama’s toespraak af. De wedstrijd met de Sovjet-Unie om wie het eerst een mens in de ruimte krijgt was volgens de krant een kwestie van nationale veiligheid. “In die dagen was het dodelijk als je op technologisch gebied achterbleef.”

Nu dreigt er een financiële ramp, maar Obama straalt dat volgens de krant niet uit. Daar waar John F. Kennedy heel concreet was (de ruimterace dwingt mensen tot een keuze tussen het communisme en de vrije wereld), daar komen Obama’s doelstellingen volgens The Washington Times niet in de buurt van een man op de man. “In feite roept hij om meer doelloze overheidsprogramma’s en staatsbemoeienis.”

Daarbij is het juist Obama geweest die een tweede maanlanding heeft geblokkeerd. “Misschien krijgt Amerika een Spoetnik-moment als de rode vlag van China op het maanoppervlak wappert. Dan dringt het besef door dat de rest van de mensheid gigantische sprongen maakt, terwijl Obama’s Amerika maar kleine stapjes doet.”