Bedrijven verwachten pas na 2011 economisch herstel

Een ruime meerderheid van de grote en middelgrote bedrijven in Nederland ziet pas na 2011 economisch herstel optreden. Amper eenderde gelooft in een heropleving nog dit jaar. Bij de bestuurders is er meer optimisme over de internationale economische conjunctuur dan over de Nederlandse economie.

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant in samenwerking met organisatieadviesbureau Boer & Croon.

Bedrijven zijn nog terughoudend met het inhuren van nieuw personeel en met investeringen. Slechts een op de vier bedrijven verwacht dit jaar in Nederland mensen aan te nemen, in het buitenland verwacht een op de drie bedrijven dat te doen.

Ook investeringen zullen meer in het buitenland dan in Nederland zelf worden gedaan. De helft verwacht te investeren in Europa of de rest van de wereld, minder dan twee op de vijf bedrijven in Nederland. Ook heeft een kleine meerderheid van de bedrijven dit jaar weer plannen voor overnames. Daarbij gaat het vooral om grotere, internationaal opererende bedrijven. Kleinere bedrijven zijn voorzichtiger. Ondernemingen die actief zijn in handel, industrie en zakelijke dienstverlening zijn ambitieuzer dan bedrijven in de financiële sector.

Het onderzoek, waaraan 343 bestuurders hebben meegewerkt, is eind vorig jaar gehouden onder bedrijven waarvan de omzet hoger ligt dan 25 miljoen euro.

Over het economisch beleid van het kabinet zijn de verwachtingen laag. Zeven op de tien ondervraagde bestuurders geloven wel dat de regering-Rutte een stabiele coalitie vormt. Maar slechts een kwart denkt dat het nieuwe superministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de belangrijke rol kan waarmaken die het in de regeringsverklaring heeft gekregen: innovatie, kennisontwikkeling en ondernemerslust in Nederland stimuleren.

Zo heeft de helft lage verwachtingen van het innovatiebeleid van het ministerie van Maxime Verhagen en verwachten ze ook niet veel van stimulering van het onderwijs. Slechts een minderheid denkt dat dit ministerie zal zorgen voor administratieve lastenverlichting en ook maar 35 procent verwacht vereenvoudiging van de subsidies.

Opvallend is dat ruim de helft van de bedrijven bij de rechtse coalitie meer invloed van de overheid verwacht op de eigen bedrijfstak.

Scepsis over herstel: pagina 16

    • Daan van Lent
    • Piet Depuydt