350 keer misbruik in de jeugdzorg gemeld

Het afgelopen half jaar zijn 350 meldingen van seksueel misbruik binnengekomen van kinderen die door de overheid in een jeugdinrichting of een pleeggezin waren geplaatst. Het zijn kinderen die na 1945 door de rechter uit huis waren geplaatst. In de jeugdzorg zijn ze vaak ernstig en langdurig seksueel misbruikt.

Dat meldde een commissie onder leiding van oud-procureur-generaal Rieke Samson-Geerlings vanochtend bij de presentatie van een tussentijdse rapportage. De commissie is op 19 juli 2010 ingesteld door het vorige kabinet. Dat besloot tot het onderzoek omdat de rol van de Kinderbescherming niet wordt belicht in het onderzoek van de commissie-Deetman naar misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Samson zei gisteren dat zij 36 niet-verjaarde zaken (van na 1984) heeft overgedragen aan justitie, waarvan acht zonder nadrukkelijke toestemming van het slachtoffer. Bij deze acht zaken bestaat het risico dat de misstanden voortduren. „Die zaken zijn dermate ernstig dat die aangemeld móeten worden”, aldus Samson. „Dat heeft met burgerschap te maken. Als mens kun je het niet opbrengen daar niets mee te doen.”

Het OM kijkt of er voldoende aanknopingspunten zijn voor het slachtoffer om aangifte te doen. De helft van de gemelde zaken is nog niet verjaard. Maar veel slachtoffers willen hun zaak niet oprakelen en wijzen het doorgeven daarvan aan het Openbaar Ministerie (OM) daarom zelf af.

De commissie doet niet aan waarheidsvinding, maar wil laten zien hoe misbruik kon plaatsvinden, waarom het nooit eerder naar buiten is gekomen en welke lessen er uit te trekken zijn. Slachtoffers die hulp nodig hebben, worden doorverwezen naar Slachtofferhulp en het Meldpunt Kindermishandeling. Dat is in veertig gevallen gebeurd. Veertien mensen hebben intensieve hulp gekregen.

De impact van het misbruik (variërend van lichte aanrakingen tot herhaalde verkrachtingen) op het leven van mensen is volgens Samson groot. Gisteren belde nog iemand van zestig jaar, zei Samson, die nooit meer een intieme relatie heeft kunnen aangaan. Een vrouw van midden tachtig zei tegen de commissie: „Nu begrijpt u waarom ik geen kinderen heb.”