Wilders zou voor Kunduz moeten zijn

PVV-leider Geert Wilders isoleert zich. Zelfs zijn conservatieve, Amerikaanse vrienden steunen Obama’s Afghanistan-strategie. Dat is logisch, want stabiliteit in Afghanistan beschermt ook Nederland, stelt Willem Post.

Ik was erbij toen PVV-leider Geert Wilders op 11 september 2010 in de buurt van Ground Zero sprak over een moskee die geen moskee was en die in zijn fantasie blijkbaar zou worden gebouwd als een dreigend ‘luchtkasteel’ op het voormalige terrein van de Twin Towers. Overal in de Verenigde Staten zouden minaretten verschijnen, sprak hij dreigend.

Wilders gelooft in zijn eigen boosaardige sprookjes, die angst moeten aanwakkeren. De werkelijkheid is dat de paar miljoen Amerikaanse moslims, hooguit 4 procent van de bevolking, brave staatsburgers zijn. Als zij door een kwaadaardige, politieke ideologie zouden zijn gehersenspoeld, had het aanslagen moeten regenen in een land waar zo’n tweehonderd miljoen wapens voorradig zijn, nog afgezien van door terroristen te gebruiken chemisch, biologisch en nucleair materiaal.

De wereld kent het fenomeen van een wijdvertakt, gewelddadig moslimfundamentalisme. Harvard-historicus Nigel Ferguson stelt terecht dat de ‘as van het kwaad’ van de toenmalige, Amerikaanse president George W. Bush te simpel was. Van Afghanistan tot diep in Afrika is een ‘as van ontreddering’ ontstaan, een Aziatisch-Afrikaanse voedingsbodem voor moslimterrorisme, vooral veroorzaakt door de combinatie van armoede en desintegratie. Dat de Arabische en Afrikaanse Al-Qaeda-netwerken een verbond zijn aangegaan, is een logisch en levensgevaarlijk gevolg van de vervagende grenzen in de wereld.

Wilders vindt dat Nederland genoeg heeft gedaan in de strijd tegen dat ‘verafterrorisme’ en vindt dat wij, als eerste NAVO-bondgenoot, de handen moeten aftrekken van Afghanistan.

De PVV-leider zou moeten beseffen dat niet alle, maar wel veel terroristische aanslagen nog worden voorbereid in Afghanistan en Pakistan. In Afghanistan heeft Nederland expertise opgebouwd. De kans op stabiliteit is inmiddels groot. President Obama spreekt in zijn engagement-doctrine niet van democratie, maar van stabiliseren, een doel dat uiteraard eerder kan worden bereikt in een land dat prehistorische trekken vertoont.

Nota bene het American Enterprise Institute, gelieerd aan de conservatieve Republikeinen, schrijft in het onlangs verschenen rapport Defining Success in Afghanistan dat de Obama-strategie, die deels is gebaseerd op het Hollandse model van wederopbouw, moet worden gecontinueerd. „Het is de enige kans op succes en van vitaal belang voor onze veiligheid”, aldus het rapport.

De opbouw van de Afghaanse politie verloopt sneller en succesvoller dan gedacht. Het doel is om in oktober van dit jaar 134.000 Afghaanse politiemensen te hebben, 20.000 meer dan nu. De roep om politietrainers wordt sterker.

Kunduz is een provincie met een ingewikkelde, etnische structuur. Kenmerkend zijn de vele bevolkingsgroepen, zoals de Pashtun, de Turkmenen en de Tadzjieken, die zich – in een feodaal klimaat met allerlei conflicten over landverdelingen op basis van ingewikkelde, aloude afspraken – gemakkelijk laten manipuleren door terroristische netwerken, die de afgelopen jaren verantwoordelijk waren voor een reeks van geweldsexplosies. Het is volstrekt duidelijk dat onze politietrainers militair moeten worden beschermd.

Het genoemde rapport meldt dat stabiliteit uitsluitend kan worden bereikt als wordt samengewerkt met de plaatselijke stamoudsten, die behoefte hebben aan rust en veiligheid, om hun machtspositie te behouden.

Obama en zijn bondgenoten spelen hierop in. De strategie van Obama is een verstandige. Het is onverantwoordelijk gedrag van een Nederlandse bondgenootpoliticus om weg te lopen voor het doel van het teruggeven van Afghanistan aan de Afghanen.

Wilders isoleert zich. Zelfs zijn grote, conservatieve vriend, de Republikeinse senator Jon Kyl, steunt de strategie van Obama.

„Wij kunnen het geld beter hier gebruiken”, roept Wilders. Hij vergeet dat 95 procent van de Afghanistan-kosten wordt gedekt door de Amerikanen. Ook verreweg de meeste troepen worden door hen geleverd. Terwijl Wilders een naïeve Efteling-mentaliteit vertoont, komen onder anderen Amerikaanse moslimmilitairen en hulpverleners in Afghanistan op voor veiligheid – ook de onze.

Dat is de wereld op haar kop. Het is de hoogste tijd dat Wilders de realiteit onder ogen ziet. Hij stelt dat inmiddels heel veel Nederlanders tegen een nieuwe missie zijn. Dat komt mede doordat Wilders zijn grote achterban een onjuiste uitleg geeft van wat in Afghanistan op het spel staat.

In vrijwel alle toespraken over de internationale veiligheid zegt Obama dat de afstand tussen de steeds grotere aanwezigheid van nucleair materiaal en het daadwerkelijk vervaardigen van nucleaire wapens steeds kleiner wordt. Fundamentalistische moslimterroristen zullen vroeg of laat hun kans grijpen om dit spul te bemachtigen en in te zetten.

Waarop zullen ze richten? Doelen in het verderfelijke Westen? Ik kan me niet voorstellen dat Wilders publiekelijk durft te verklaren dat terroristen Nederland over het hoofd zullen zien. Geloof niet in sprookjes, meneer Wilders! Bescherm ons. Toon betrokkenheid. It’s a small world, after all. Grote politici durven hun fouten toe te geven.

Willem Post is Amerika-deskundige bij Instituut Clingendael.