VVD Den Haag pleit voor stop op kansarme nieuwkomers

Den Haag moet de komende jaren criteria opstellen om te zorgen dat er minder kansarmen naar de stad komen, schrijft VVD-raadslid Arjen Lakerveld in zijn integratienota ‘Niet je afkomst maar je toekomst’. De gemeente zou net als Rotterdam, Tilburg en Den Bosch eisen moeten gaan stellen aan nieuwe inwoners.  

Zo moet er een minimuminkomen gelden en zouden mensen niet in Den Haag mogen wonen als ze in aanraking zijn geweest met de politie vanwege geweldsdelicten of het veroorzaken van overlast. “Veel van onze voorstellen hebben goede effecten op alle Hagenaars. Startkwalificaties en werk zijn voor iedereen belangrijk. Maar voor migranten zijn deze zaken extra belangrijk, omdat ze helpen bij de integratie”, schrijft Lakerveld in de nota.

Rotterdam weert in een aantal achterstandswijken kansarme nieuwkomers. Dat is wettelijk mogelijk dankzij de Rotterdamwet die in 2006 werd ingevoerd. Ook Tilburg en Den Bosch maken gebruik van deze wet.

‘Mensen moeten integreren, niet de gemeente’
Voordat de gemeente ‘kansarme nieuwkomers’ mag binnenlaten, moeten volgens de VVD eerst de bestaande problemen rondom integratie worden opgelost. Lakerveld: ‘De overheid integreert niet, dat doen mensen zelf. De rol van de overheid is het stellen van regels en zorgen dat belemmeringen voor een zelfredzaam bestaan worden weggenomen. Ik wil dus geen cultuurles en stimulering van gemeenschapsgevoel meer. De wethouder moet zijn beleid richten op praktische maatregelen die mensen stimuleren om te werken en om de taal te leren. Dát integreert.’

Alleen nog Engels en Nederlands
Daarom wil de Haagse VVD ook dat de gemeente geen informatie meer aanbiedt in andere talen dan het Nederlands. Vanwege het grote aantallen expats in Den Haag willen zij een uitzondering maken voor informatie in het Engels.

In een eerste reactie spreekt GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi van ‘goedkope en onbeschofte verkiezingsretoriek’.

We leggen contact met de politieke redactie.