Sjah: stop olietoevoer

Sjah dreigt met staken olie-toevoer naar Europa

Nieuwsdienst Le Monde

– De olievoorziening van West-Europa loopt waarschijnlijk ernstig gevaar, wanneer de westerse oliemaatschappijen niet spoedig tot een nieuw prijs- en belastingakkoord komen met de Organisatie van olie-exporterende landen OPEC.

Sjah Mohammed Reza Pahlavi van Iran heeft gisteren duidelijk gezinspeeld op een mogelijke stopzetting van de olietoevoer door de tien landen van de OPEC, die samen 85 procent van de wereld-olieproduktie buiten de V.S. en de Sowjetunie voor hun rekening nemen.

„Die mogelijkheid zal zeker bestudeerd worden,” zei de sjah letterlijk op een persconferentie in de Iraanse hoofdstad, toen hem werd gevraagd wat het antwoord van de OPEC-landen zal zijn, wanneer de westerse oliemaatschappijen niet ingaan op de OPEC-eisen.

De persconferentie van de sjah – zijn eerste sinds 12 jaar – volgde op een tamelijk moeizaam verlopen besprekingen in Teheran tussen vertegenwoordigers van 16 oliemaatschappijen en een commissie uit de in het Midden-Oosten gelegen leden-landen van de OPEC.

[...]

De westerse oliemaatschappijen hebben tot 3 februari de tijd om hun definitieve standpunt te bepalen tegenover de eisen die de OPEC onlangs tijdens de conferentie van Caracas heeft geformuleerd.

Deze eisen komen neer op een forse verhoging van de fiscale basisprijzen voor de gewonnen olie en daarmee van het aandeel in de olie-opbrengsten dat de maatschappijen aan de produktielanden zouden moeten afdragen. [...]

„Wanneer de maatschappijen onze eisen niet vóór 3 februari inwilligen, zal de op die datum in Teheran te houden OPEC-conferentie waarschijnlijk unaniem besluiten het Venezolaanse voorbeeld [toevoer stoppen] te volgen [...] ”, aldus de sjah.