Rutte blijft hopen, maar missie in huidige vorm onhaalbaar

Duitse militairen patrouilleren in de Afghaanse provincie Kunduz. Foto AFP.

Premier Rutte denkt nog steeds dat hij een meerderheid van de Tweede Kamer kan overtuigen een Nederlandse politietrainingsmissie naar Afghanistan te sturen. Hij zei vandaag in Brussel, waar hij een ontmoeting had met Europese Commissie-voorzitter Barosso, dat hij in het plenaire Kamerdebat van donderdag “zal knokken voor een meerderheid”.

GroenLinks en ChristenUnie kritischer
Rutte reageerde op de nieuwste politieke ontwikkelingen van vandaag: GroenLinks en de ChristenUnie lieten na hun wekelijkse fractieberaad weten nog niet te kunnen instemmen met de door het kabinet voorgestelde missie naar de Afghaanse provincie Kunduz.

Volgens Mark Kranenburg, onze politiek redacteur die het debat over Kunduz volgt, is de politiemissie in de huidige vorm “onhaalbaar” geworden:

“De drie partijen die het lot van de missie in handen hebben (D66, GroenLinks en de ChristenUnie) zijn de politieke druk aan het opvoeren om het kabinet tot beweging aan te sporen. Wat ze vragen is echter wel een drastische wijziging van het oorspronkelijke voorstel”.

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap zei vandaag in een interview met NRC Handelsblad dat de kans dat haar partij akkoord gaat “kleiner” is geworden, maar gaf nog geen uitsluitsel:

“Als we nu instemmen, moet ik er wel helemaal in kunnen geloven. Onze motie vroeg uitdrukkelijk om een civiele missie. Niet gericht op heel veel mensen opleiden, maar op goede mensen opleiden. Ook met een daarbij passende trainingsduur. Als het kabinet zijn voorstel in die richting aanpast, valt er met ons zeker te praten”.

Donderdag beslissende Kamerdebat
De Tweede Kamer sprak vanavond achter gesloten deuren met Commandant der Strijdkrachten Van Uhm en de directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over de politiemissie. De fractievoorzitters van GroenLinks en ChristenUnie gaven na afloop aan dat hun bezwaren niet van tafel zijn.

Morgen debatteert het parlement in commissie over de missie, waarna op donderdag een plenair debat met Rutte volgt. In dat debat, dat door de fractievoorzitters wordt gevoerd, wordt duidelijk of de politiemissie kan rekenen op een meerderheid.