Maatregelen tegen hongersnood

Een Brits onderzoek wijst uit dat er drastische maatregelen moeten worden genomen om wereldwijde hongersnood te voorkomen. Door een toenemende wereldpopulatie, klimaatveranderingen en een afname van voedselbronnen, zal de komende 20 jaar de vraag naar water en voedsel met respectievelijk 30 en 40 procent toenemen. Overheden moeten erop toezien dat er niet alleen meer voedsel wordt geproduceerd, maar dat dit ook op een duurzame manier gebeurt. (BBC)