IMF: wereldeconomie groeit harder dan verwacht

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de wereldeconomie dit jaar harder groeit dan verwacht. Toch zal de groei minder zijn dan vorig jaar, schrijft het IMF in het halfjaarlijkse Global Financial Stability Report dat vandaag gepresenteerd werd in Johannesburg. Het fonds past zijn prognose voor dit jaar aan van 4,2 procent naar 4,4 procent. Voor 2012 blijft de prognose onveranderd staan op 4,5 procent. In 2010 groeide de wereldeconomie nog met vijf procent.

Ondanks deze bijstelling verwacht het IMF niet dat de werkeloosheid in de ontwikkelende landen bijdraait, daarvoor is de toename van 0,2 procent te gering. De economie van de eurozone zal waarschijnlijk even sterk groeien als vorig jaar, namelijk met 1,5 procent. De verwachting is dat het verhogen van de prognose weinig effect zal hebben op de wereldeconomie en de beurzen. Het bijstellen van prognoses is eerder regel dan uitzondering.

Noodfonds EU moet groter worden
Het IMF roept in het verslag opnieuw op tot het vergroten van het noodfonds voor de noodlijdende landen in de eurozone. De 440 miljard euro die op dit moment gereserveerd is voor het helpen van deze landen zou te weinig zijn. Binnen de EU wordt druk gediscussieerd over het vergroten van dit fonds, maar Duitsland verzet zich hiertegen. Een verhoging van het fonds zou deel moeten uitmaken van een groter pakket van maatregelen om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen. 

Instabiliteit van de financiële markt
Volgens het rapport leidt het verschil in economische groei tussen grote en ontwikkelende economieën het komende jaar nog tot instabiliteit op de financiële markt. Ook benadrukt het IMF dat de financiële stabiliteit van de wereldeconomie nog wel bedreigd wordt door de kwetsbaarheid van het bancaire systeem. Veel van de problemen die leidden tot de wereldwijde economische crisis vier jaar geleden zijn nog niet opgelost.

Het Global Financial Stability Report verwacht dat de economieën van de ontwikkelde wereld de komende twee jaar zullen stijgen met ongeveer 2,5 procent, zij zijn nog steeds erg kwetsbaar vanwege grote schuldenlasten. De ontwikkelingslanden maken waarschijnlijk een economische groei van 6,5 procent mee.

De Aziatische landen krijgen naar verwachting te maken met de grootste economische groei: China met 9,6 procent en India met 8,4 procent.