GroenLinks: kans op steun missie kleiner

De twijfel in de Kamer over de politiemissie naar Afghanistan neemt toe. GroenLinks wacht op aanpassingen door het kabinet.

Haar zorgen waren afgelopen vrijdag na een briefing van de militaire top „niet afgenomen”. Na een hoorzitting gisteren met deskundigen waren haar zorgen „toegenomen”. En ja, dan luidt „de logische conclusie” dat de kans dat GroenLinks aanstaande donderdag zal instemmen met de politietrainingsmissie naar Afghanistan „kleiner” is geworden.

Jolande Sap, sinds ruim een maand de nieuwe leider van GroenLinks, is direct in het diepe gegooid. Inderdaad, ze had het „niet erg” gevonden als de discussie over de nieuwe missie naar Afghanistan half december vorig jaar – toen zij het leiderschap van GroenLinks overnam van Femke Halsema – „achter de rug was geweest” en zij „een wat makkelijker start had gehad’’. Maar, zegt ze, „het doet zich voor zoals het zich voordoet en dan zet ik mijn tanden erin.”

Sap is deze dagen in de Tweede Kamer steevast omringd door een haag van journalisten en televisiecamera’s. Het is het vertrouwde beeld uit Den Haag dat past bij de politicus met een sleutelrol. GroenLinks bekleedt die rol. De stemmen van deze partij zijn komende donderdag bepalend voor de vraag of het kabinet al dan niet een meerderheid zal krijgen voor een missie van in totaal 545 man om politiemensen in Afghanistan op te leiden. Zodoende was gisteren direct na afloop van de hoorzitting in de Tweede Kamer alle media-aandacht voor haar.

Het was Sap niet meegevallen wat er allemaal was gezegd. Allereerst de veiligheidssituatie in Kunduz waar de missie heen gaat. „Het beeld is nu even rustig daar, maar er kan echt van alles aan zitten te komen”, zegt ze. „Als het daar onveilig is, moet je je afvragen hoe veilig onze mensen daar dan zijn.”

Maar onder die omstandigheden is het volgens haar ook de vraag waarvoor Nederland eigenlijk opleidt. „Wordt het meer ‘oorlogspolitie’ dan civiele politie?” Dat eerste was nooit de bedoeling van GroenLinks toen deze partij vorig jaar samen met D66 een motie indiende waarin het kabinet werd opgeroepen de mogelijkheden van een trainingsmissie te onderzoeken. Sap: „Als we nu instemmen, moet ik er wel helemaal in kunnen geloven”.

Betekent dit dat GroenLinks ‘nee’ gaat zeggen?

„Ik sluit niet uit dat het kabinet alsnog met heel goede antwoorden komt op onze kritische vragen.”

En met aanpassingen komt?

„Dat zou kunnen. Onze motie vroeg uitdrukkelijk om een civiele missie. Niet gericht op heel veel mensen opleiden, maar op goede mensen opleiden. Ook met een daarbij passende trainingsduur. Als het kabinet zijn voorstel in die richting aanpast, valt er met ons zeker te praten.”

Of komt u zelf met wijzigingsvoorstellen?

„De Tweede Kamer heeft vorige week de richting aangegeven. Daarbij hebben wij als eerste indiener van de motie de grenzen geformuleerd. Als de Kamer dan aangeeft dat wat het kabinet voorstelt niet helemaal de uitwerking is van wat ons voor ogen stond, is het aan het kabinet om met iets nieuws te komen. Wij gaan niet op de stoel van de regering zitten.”

Wikken en wegen: Drie

Wilders: pagina 9

    • Mark Kranenburg