Duizend leerplichtige jongeren niet op school

De Nationale Ombudsman: leerplichtambtenaren moeten meer doen om een thuiszittend kind weer op school te krijgen.

Momenteel zitten ongeveer duizend leerplichtige jongeren thuis. Zij gaan gemiddeld al zes maanden niet naar school. Deze thuiszitters zijn geen gewone spijbelaars. Vaak zijn er veel verschillende redenen waarom ze geen onderwijs volgen. Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijner vindt het „een grote misstand dat we toelaten dat er zoveel kinderen zo lang thuis zitten”. Dat zegt hij in het gisteren verschenen rapport Hoera! Ik ga weer naar school over leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuis zitten.

Uit een eveneens gisteren gepubliceerd rapport van Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren, blijkt dat het thuiszitten „in sterke mate” speelt bij jongeren van 13 jaar, vlak na de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ingrado onderzocht daarvoor de dossiers van 110 thuiszitters. (NRC)