ChristenUnie en GroenLinks tegen missie Kunduz ‘in huidige opzet’

De ChristenUnie en GroenLinks stemmen niet in met de politietrainingsmissie in Afghanistan. Dat hebben beide partijen na beraad met hun fractie laten weten.

GroenLinks-fractieleider Jolande Sap heeft drie grote bezwaren tegen het huidige plan. De lokatie zou te gevaarlijk zijn, daarnaast zouden de trainingen te militair van aard zijn en Sap vindt dat zij onvoldoende garanties gekregen heeft dat de agenten die opgeleid worden later niet als paramilitairen actief zijn. Vandaag laat zij in NRC Handelsblad al weten dat na een dag van gesprekken met deskundigen, de kans op een ‘ja’ van de fractie “kleiner” is geworden.

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zijn er nog teveel pijnpunten. Momenteel is de ChristenUnie unaniem tegen. Voordewind: “Sommigen zijn feller tegen dan anderen, maar duidelijk is dat de ChristenUnie op dit moment niet akkoord kan gaan.” Na afloop van het kamerdebat van donderdag zal moeten blijken of het kabinet genoeg toezeggingen heeft gedaan om de partijen over de streep te trekken.

GroenLinks en ChristenUnie kunnen bijdragen aan een meerderheid in de Tweede Kamer. PvdA, PVV, SP en Partij voor de Dieren zijn tegen. Ook D66 heeft bezwaren. Alleen de steun van regeringspartijen VVD en CDA is zeker, en in mindere mate die van de SGP.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over een nieuwe missie in Afghanistan. Het kabinet-Rutte wil in totaal 545 man uitzenden naar de noordelijke provincie Kunduz, om daar politieagenten op te leiden. Rutte is voor parlementaire steun afhankelijk van de oppositie. Gedoogpartner PVV sloot instemming met een Afghanistanmissie al bij het maken van coalitieafspraken uit.

Bij het ontbreken van een meerderheid lijkt het onwaarschijnlijk dat het minderheidskabinet in dat geval de trainingsmissie waarbij in totaal 545 man bij zijn betrokken, in de voorgestelde vorm zal doorduwen. Een mogelijk alternatief is dat het kabinetsbesluit fors wordt uitgekleed. Nederland zal zich dan bijvoorbeeld beperken tot het leveren van 40 trainers aan de Europese politiemissie EUPOL die zich richt op het trainen van kaderpersoneel in afgeschermde kazernes.

Lees het interview met Jolande Sap voorafgaand aan het fractieberaad vandaag in NRC Handelsblad of in de digitale editie.