CBR-personeel vindt ingrijpen te fors

Het personeel van het bijna-failliete Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen voelt zich de dupe van het wanbeleid van eerdere directies.

den haag, 25 jan. - Ze hebben de problemen niet veroorzaakt maar moeten er wel voor bloeden. Volkomen onterecht, vinden ze. „Juist het personeel op de werkvloer heeft zijn stinkende best gedaan om de zaak aan de gang te houden. Daarom functioneert het bedrijf nu nog”, zegt voorzitter Henny Putker van Het Gilde, belangenvereniging van rijschoolexaminatoren.

De pensioenregeling van medewerkers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moet fors worden versoberd omdat het CBR in grote financiele problemen zit, zo bleek gisteren uit een rapport van Twynstra en Gudde dat minister Schultz (Infrastructuur, VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het CBR kan binnen een jaar al failliet gaan als niet snel iets gebeurt. Het eigen vermogen is sinds 2007 snel gedaald. Grootste problemen zijn de volgens de onderzoekers moeizame arbeidsverhoudingen en de ruimhartige pensioenregeling, die 15 tot 35 procent hoger ligt dan bij vergelijkbare organisaties. Als de situatie in juni niet is verbeterd, zoekt Schultz naar een alternatief voor het exameninstituut.

Het CBR wordt al langer geplaagd door bestuurscrises. Allerlei kwesties, waaronder die van de pensioenen, zijn steeds verder geëscaleerd. Schultz spreekt van „een allesoverheersende machtsstrijd tussen raad van toezicht, ondernemingsraad en directie”.

Toch is het ingrijpen van Schultz slecht gevallen bij Het Gilde en vakbond De Unie. Ze bereiden publieksvriendelijke acties voor. „Het personeel moet nu de rekening betalen voor al die jaren wanbeleid”, zegt De Unie-bestuurder Maarten Hoelscher. En dat terwijl „in de hogere regionen veel fout is gegaan en hoge ontslagvergoedingen zijn betaald”, zegt Henny Putker van Het Gilde. „Dat zit de mensen erg hoog.”

Juist de examinatoren hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de wachtlijsten weg te werken, zegt ook Nico van Swam van de belangenorganisatie van rijschoolhouders VRB. „Ze hebben verplicht overgewerkt, vrije dagen ingeleverd, en zijn van cursussen afgehaald. Het zou kei-lullig zijn als juist daar de klappen gaan vallen terwijl elders de zakken zijn gevuld.”

De Unie en Het Gilde zeggen niet te kunnen inschatten hoe groot de problemen met de pensioenen zijn omdat ze, ondanks meerdere verzoeken, nooit de cijfers mochten zien. „We willen er best over praten, maar we moeten eerst weten of er een probleem is”, zegt Hoelscher. „Dat gaan we niet even tussen de soep en de aardappelen door regelen.” Om die reden is vorige maand ook het cao-overleg afgebroken.

Een nieuwe directie, halverwege vorig jaar aangetreden, heeft inmiddels concrete afspraken met Schultz gemaakt over verbeteringen op korte termijn. De minister wil maandelijks van de vorderingen op de hoogte worden gehouden. Het CBR wil alleen schriftelijk reageren, en schrijft „er vertrouwen in te hebben het nieuwe CBR gezamenlijk te kunnen opbouwen”. In een brief aan Schultz schrijft CBR-directeur Susi Zijderveld onder meer dat er dit jaar een nieuwe pensioenregeling zal komen, uitgaande van het middenloon. Ze stelt verder dat uitstel van ingrijpende maatregelen „niet verantwoord” is. „Het rapport van Twynstra en Gudde onderstreept andermaal de noodzaak voortvarend aan de slag te gaan.”

Het CBR is jarenlang een naar binnengerichte organisatie geweest, zegt Nico van Swam. „De contacten waren slecht, fouten werden nooit toegegeven.” Sinds de komst van de nieuwe directie halverwege vorig jaar gaat het veel beter, zegt Van Swam. „Er wordt naar ons geluisterd.”

Maar juist de voorstellen van de nieuwe directie en minister Schultz gaan nu een paar stappen te ver, concludeert Hoelscher. „De directie en de minister praten over de inhoud, maar het personeel zit nog volop in de emotie van de afgelopen jaren. Ze moeten eerst maar eens gaan praten met het personeel.”

    • Oscar Vermeer