Voor gek gezette dertigers

Expats door Het Toneel Speelt. Expats van Peter van de Witte door Het Toneel Speelt, regie Mark Rietman, premire 20 januari 2011 Stadsschouwburg Amsterdam met Daan Schuurmans, Lies Visschedijk, Fockeline Ouwerkerk, Maarten Heijmans, Fabian Jansen, Sieger Sloot en Rima Kawuwung op de foto vlnr.: Fockeline Ouwerkerk en Maarten Heijmans

theater

Expats, door Het Toneel Speelt.

Tournee t/m 3/4. Inl. hettoneelspeelt.nl **

Dertigers kletsen over van alles en nog wat. De trefwoorden liggen in hun conversatie voor het oprapen: het broeikaseffect, de mensenrechten, Irak, en ga zo maar door. Maar ze zeggen er niets over. Ze hebben het over het nemen van verantwoordelijkheid en komen niet verder dan een warrige woordenstroom. Dat is althans het beeld dat toneelschrijver Peter van de Witte van zijn generatiegenoten oproept in Expats, het nieuwe stuk van Het Toneel Speelt.

Het speelt zich af in een afgeschermde compound in Peking, waar een groepje Nederlanders samenkomt voor een etentje. Dat wordt op het spits gedreven als er opeens een Chinese baby in de tuin ligt. Want wat te doen met zo’n stumper die in handen van de politie of een weeshuis natuurlijk geen toekomst heeft?

Van de Witte, helft van het cabaretduo Droog Brood, weet de dertigerstaal haarscherp te kopiëren en te persifleren. Maar als er na alle verbale – en soms vermakelijke – schermutselingen eindelijk een echt dilemma is, begint zijn ‘zwarte komedie’ jammerlijk te escaleren. De macabere oplossing die voor het babyprobleem wordt gekozen is veel te ongeloofwaardig. Temeer omdat de personages intussen al zodanig voor gek zijn gezet dat het daarna niet meer mogelijk is hun waarachtig bedoelde emoties nog serieus te nemen.

De acteurs, onder wie Daan Schuurmans als een journalist met natuurlijk gezag en Lies Visschedijk als zijn treurige vriendin, spelen hun verzenuwde types met totale inzet van lijf, leden en verhitte koppen. Maar als Van de Witte deze dertigers tenslotte toch in alle ernst een gevoel van wanhoop wil geven, heeft hij daar de woorden niet meer voor.

Henk van Gelder

    • Henk van Gelder