Studenten zonder rijke pa en ma

In het artikel over studieschuld (Nederland, 21 januari) staat dat in 2009 een kwart van de studenten leende om ‘relaxed te kunnen leven’. Naast dit stuk staan drie interviews met studenten die totaal niet representatief zijn voor de doorsneestudent. Alledrie krijgen ze maandelijks een enorme smak geld van hun ouders om studie, verzekering en soms zelfs de complete huur te kunnen betalen. Twee van de drie hebben geen noemenswaardige studieschuld. De enige met een studieschuld is ook geen goed voorbeeld: pap en mam betalen collegegeld, zorgverzekering en sportschool. Waar is de student die geen paps en mams hebben die willen of kunnen meebetalen aan studie, huur, zorgverzekering enzovoorts? Waar is de student die met het maximale leenbedrag – inclusief lening – niet rond kan komen? De student die wel meer dan drie uur per dag studeert en dus niet de ruimte heeft om eventuele tekorten bij te vullen met werk? Niet allemaal hebben we een advocaat of manager als pappie of mammie.

Janneke Verschoor

Masterstudente Cognitive Neuroscience Radboud Universiteit Nijmegen