Pleidooi CDA om abortus te beperken

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil de grens voor abortus verlagen van 24 naar 22 weken. Zo zullen ouders na een 20-weken echo minder tijd krijgen om te beslissen of ze de zwangerschap laten afbreken.

Eerder pleitte de PVV-fractie ook voor verlaging van de abortusgrens, tot 14 weken.

Op een echoscopie van een foetus zijn de belangrijkste afwijkingen, zoals een open rug of hartafwijkingen, pas zichtbaar bij twintig weken zwangerschap. Vaak is daarna extra onderzoek nodig, wat ruim een week duurt. Als blijkt dat de foetus een ernstige afwijking heeft, nemen ouders rond de 22ste week met de arts de beslissing om wel of niet de zwangerschap af te breken. Sinds 2007 krijgt elke vrouw een 20-wekenecho aangeboden. In 2009 braken 288 vrouwen na die 20 weken echo de zwangerschap af.

Kamerlid Margreeth Smilde (CDA) zegt dat door een nieuwe richtlijn van artsenorganisatie KNMG de abortusgrens omlaag kan. Deze organisatie heeft in september vorig jaar laten weten dat ze te vroeg geboren baby’s al na 24 weken in plaats van 25 weken kunnen behandelen.

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) komt waarschijnlijk in februari met een brief over de nieuwe richtlijn. Smilde wil van haar horen of de grens naar 22 weken kan. Smilde zegt dat er altijd twee weken zaten tussen het moment waarop een foetus levensvatbaar is en het moment dat er nog abortus gepleegd mag worden. Ze wacht de brief van Schippers af voordat ze een definitief standpunt inneemt.

Kamerlid Esmé Wiegman van de ChristenUnie is het eens met Margreeth Smilde. Meteen na de bekendmaking van de nieuwe richtlijn pleitte Wiegman zelfs voor verlaging van de abortusgrens naar achttien weken. Anouchka van Miltenburg (VVD) ziet geen voordeel in het CDA-voorstel en wacht liever de discussie met de minister en het standpunt van de artsen af.

Gert van Dijk van KNMG is tegen het plan van het CDA. Hij stelt dat vrouwen zo onvoldoende tijd krijgen om een afgewogen besluit te nemen.