Cultuurmonumenten

De crux van het interview met directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten (NM) zit in zijn antwoord op de vraag of je de natuur niet gewoon op zijn beloop moet laten (Opinie & Debat, 15 januari). Hij stelt dat „je moet ingrijpen om het mooi te houden”. Natuur gaat niet om ‘mooi’ of ‘niet mooi’. De natuur is zoals zij is, niet mooi of lelijk.

Natuurmonumenten is natuur gaan maken die het mooi vindt. Heidevelden komen van nature in Nederland niet duurzaam voor. Van NM moeten ze koste wat kost gemaakt en steeds opnieuw onderhouden worden – de natuur zelf laat er geen spaan van heel.

Natuurgebieden kappen en vruchtbare grond afgraven om daar een kunstmatig park van te maken, is ecologisch niet uit te leggen, maar „het wordt wel heel mooi”. De naam ‘Cultuurmonumenten’ zou de vereniging van De Graeff beter passen. Als NM en Staatsbosbeheer zouden ophouden met onnodig ingrijpen in de natuur, kan het natuurbeheer toe met minder geld.

Wij staan niet achter het kabinetsbeleid dat, zonder visie, forse bezuinigingen doorvoert op de natuur. Wel lijkt ons dit een goed moment om keuzes opnieuw te bekijken en weer terug te gaan naar natuurbeheer, in plaats van cultuurbeheer. Misschien kan De Graeff de natuur dan weer als vanzelfsprekend beschouwen.

Paul Baken

Margriet Timmermans

Actiegroep Red Ons Bos