Bureau Rijvaardigheidsbewijzen bijna failliet

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan binnen een jaar failliet gaan als niet snel iets wordt gedaan aan de dure pensioenregelingen. De financiële situatie is zeer zorgwekkend. Dat blijkt uit een rapport van Twynstra en Gudde dat vandaag door minister Schultz (Infrastructuur, VVD) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Als de situatie in juni niet is verbeterd, wil Schultz een alternatief voor het CBR. Ze doet daar nu onderzoek naar. In een brief aan de Tweede Kamer stelt Schultz dat „ingrijpende maatregelen” nodig zijn om het CBR weer gezond te maken. Volgens haar blijft de situatie „kwetsbaar”. Onderhandelingen over de nieuwe cao zijn vorige maand vastgelopen.

De CBR-pensioenen liggen tussen 15 en 35 procent hoger dan bij vergelijkbare organisaties – zelfstandige bestuursorganen. Zo heeft het grootste deel van de bijna 1200 CBR-medewerkers nog een eindloonregeling. Volgens de onderzoekers van Twynstra en Gudde zijn die regelingen „financieel onbeheersbaar en niet houdbaar.” De afgelopen jaren zijn de regelingen meerdere keren verbeterd op een manier die in de markt „hoogst ongebruikelijk” zijn.

De pensioenen zijn de afgelopen jaren volgens het rapport als wisselgeld gebruikt in de strijd met de ondernemingsraad en steeds luxer en duurder geworden. Ook constateert het rapport dat de administratieve verantwoording van de pensioenlasten „inconsistent” en op onderdelen „onnavolgbaar” is. Het eigen vermogen van het CBR is sinds 2007 snel gedaald. Van beschuldigingen dat pensioengeld zou zijn verdwenen, hebben de onderzoekers geen bewijs gevonden.

Het CBR wordt al langer geplaagd door bestuurscrises en moeizame arbeidsverhoudingen. Er zijn veel klachten over de organisatie, onder meer over lange wachttijden voor examens. Allerlei kwesties, waaronder de pensioenen, zijn steeds verder geëscaleerd. Schultz spreekt van „een allesoverheersende machtstrijd tussen raad van toezicht, ondernemingsraad en directie die het CBR al zeven jaar in gijzeling houdt.” De raad van toezicht heeft „meer dan eens” steken laten vallen.

Begin vorig jaar besloot oud-minister Eurlings (CDA) tot een onderzoek naar de problemen. Ook staat het CBR onder verscherpt toezicht van de minister. Inmiddels zijn er een nieuwe raad van toezicht en een nieuwe directie aangetreden. De CBR-directie schrijft in een brief aan Schultz dat er dit jaar een nieuwe pensioenregeling komt, uitgaande van het middenloon. Ook zal het CBR weer „financieel gezond worden”.