Britten bekijken splitsing banken

Een van de opties om stabiliteit van de bankensector te bereiken, is banken te scheiden in een commerciële tak en een investeringstak.

Dat zei sir John Vickers, voorzitter van de Independent Commission on Banking, zaterdag tijdens een toespraak op de London Business School. De commissie is door de Britse regering gevraagd te kijken naar hervorming van de bankensector en het minimaliseren van het risico dat banken gered moeten worden met belastinggeld. Het was de eerste keer dat Vickers, oud-econoom van de Bank of England, liet merken in welke richting de commissie denkt. In april verschijnen de eerste adviezen, in september volgt een concluderend rapport.

Britse banken vrezen verregaande regulering, gedwongen hervorming en zelfs gedwongen splitsing. Maar Vickers zei dat het Verenigd Koninkrijk alleen in een internationale context maatregelen zal nemen voor de banksector.

Volgens de econoom had de hypothekencrisis niet zulke grote gevolgen mogen hebben. Een vorm van ‘begrenzing’ moet een diepere crisis in de toekomst voorkomen. Banken zouden moeten overwegen hun activiteiten voor consumenten en kleine bedrijven te splitsen van hun investeringen in risicokapitaal. Spaartegoeden en hypotheken van consumenten komen dan niet in gevaar.

Vickers stelde voor dat banken uit voorzorg intern een scheiding maken tussen hun divisies. „Zo kunnen de activiteiten die daadwerkelijk cruciaal zijn voor het functioneren van de economie in geval van nood gemakkelijk en snel uitgesneden worden”, zei hij.

Hij waarschuwde dat de nieuwe regels onder Basel III, volgens welke banken drie maal zoveel kapitaal in reserve moeten hebben dan nu, nog steeds ontoereikend zijn wanneer een bank instort.

De Britse vicepremier Nick Clegg zei gisteren in een interview dat het land zich niet langer wil indekken tegen „een uit de kluiten gegroeid bankensysteem”. Hij sprak ook over het isoleren van „risicovolle, onbekommerde, oppermachtige banken” van consumentenbanken.

Overleg tussen banken en de regering over beperkingen van bonussen en verplichte financiële bijdragen aan sociale projecten, is intussen gestaakt, zo melden Britse media. De regering wil dat de banken zich maatschappelijk verantwoord gedragen.