'Al-Qaeda achter aanslag kopten'

De Egyptische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de aanslag op de Egyptische Koptische kerk op Nieuwjaarsdag het werk was van een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. Daarbij kwamen 21 koptische christenen om het leven. Volgens de minister zit het „schimmige Leger van de Islam” achter de aanslag. Die groepering laat weten er niets mee te maken te hebben. (AP)