Hoorzitting neemt twijfel over missie niet weg

In de Tweede Kamer vond vandaag een hoorzitting plaats over de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Doel was de twijfel bij partijen weg te nemen, maar deze lijkt alleen maar te zijn toegenomen.

Bij GroenLinks-leider Jolande Sap zijn de zorgen over de veiligheid in het gebied en de effectiviteit van van de politiemissie allerminst verdwenen. Verschillende sprekers benadrukten vandaag het veiligheidsrisico in Kunduz. Dit maakt het moeilijk voor de oppositiepartijen om hun standpunt te bepalen. De steun van GroenLinks, D66 en ChristenUnie is cruciaal voor het kabinet-Rutte om een meerderheid te krijgen voor de missie.

Geweldsinstructie heikel punt
Vooralsnog blijft de geweldsinstructie die de trainers meekrijgen een heikel punt voor de Tweede Kamer. ChristenUnie, PvdA en D66 vroegen herhaaldelijk naar wat er gebeurt als er gevechten uitbreken. De ChristenUnie vond dat een bevredigend antwoord uitbleef. Mark Kranenburg behandelt voor NRC Handelsblad de Afghanistan-kwestie:

“Het probleem in Afghanistan is dat de grens tussen politie en militair minder duidelijk is dan in Nederland.” Vandaag bevestigde het hoofd van de EU-trainingsmissie in Kunduz, Jukka Savolainen, dat “iedereen die een uniform draagt, door Afghanen over een kam geschoren wordt” en dat ook de politie “geregeld wordt aangevallen”.

Afghaanse sprekers pleitten voor de missie
Minister van Binnenlandse Zaken, Mohammadi, zei vandaag tegen de Kamer dat de Nederlandse missie belangrijk is, omdat de internationale troepen pas weg kunnen als de Afghaanse politie zelfstandig kan functioneren. Hij verzekerde daarnaast dat de Nederlandse politietrainers nooit worden ingezet bij militaire acties. Hun rol blijft beperkt tot het trainen van Afghaanse politieagenten. Ook de voorzitter van de mensenrechtencommissie, Sima Samar, benadrukte het belang van de missie voor de mensenrechten en de veiligheid in het land.

NAVO-generaal positief over veiligheid in Kunduz
De Duitse NAVO-generaal Fritz noemde de veiligheidssituatie in Kunduz aanzienlijk verbeterd en denkt dat een Nederlandse missie belangrijke vervolgstappen kan zetten. Fritz heeft in de regio de leiding over 11.000 NAVO-militairen.

Vandaag kwamen 28 deskundigen uit binnen- en buitenland aan het woord. De hoorzitting begon om 10.00 uur en stond tot 19.30 uur gepland. Kijk hier naar het programma.

Donderdag definitief oordeel
De hoorzitting vormde de voorbereiding op het Kamerdebat, aanstaande woensdag, waarin het plan van het kabinet om 545 mensen op politietrainingsmissie naar Afghanistan te sturen wordt behandeld. Donderdag zal de Kamer een definitief oordeel uitspreken over het voorstel van het kabinet.