Afghanen pleiten voor missie

De Tweede Kamer debatteert deze week over het kabinetsbesluit om een politiemissie naar Afghanistan te sturen. Vandaag is er een speciale hoorzitting over ‘Kunduz’.

Voorafgaand aan de hoorzitting, vooraan op de roltrap: de Afghaanse generaal Bismillah Khan Mohammadi, minister van Binnenlandse Zaken, en Tweede Kamerlid Nebahat Albayrak, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Foto Roel Rozenburg Den Haag : 24 januari 2010 Hoorzitting missie Afghanistan. General Bismillah Khan Mohammadi, minister van binnenlandse zaken en commissie voorzitter Albayrak voorafgaand aan de hoorzitting. foto © Roel Rozenburg
Voorafgaand aan de hoorzitting, vooraan op de roltrap: de Afghaanse generaal Bismillah Khan Mohammadi, minister van Binnenlandse Zaken, en Tweede Kamerlid Nebahat Albayrak, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Foto Roel Rozenburg Den Haag : 24 januari 2010 Hoorzitting missie Afghanistan. General Bismillah Khan Mohammadi, minister van binnenlandse zaken en commissie voorzitter Albayrak voorafgaand aan de hoorzitting. foto © Roel Rozenburg

De speciaal uit Afghanistan overgevlogen regeringsdelegatie probeerde vanmorgen direct de zorgen van de Tweede Kamer weg te namen: Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz zullen nooit worden ingezet bij militaire acties. Hun rol blijft beperkt tot het trainen van Afghaanse politieagenten.

De verzekering kwam van de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, generaal Bismillah Khan Mohammadi, tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De positie van de Nederlandse opleiders is één van de grote vraagtekens die leden van de Tweede Kamer zetten bij het besluit van het kabinet een gecombineerde politietrainingsmissie van in totaal 545 man voor Afghanistan beschikbaar te stellen. De Tweede Kamer is zwaar verdeeld over het voornemen. Het is twijfelachtig of het minderheidskabinet van VVD en CDA aanstaande donderdag, tijdens het slotdebat, een meerderheid zal krijgen. Het kabinet kan in theorie eigenstandig besluiten over het uitzenden van militairen.

De hoorzitting begon vanmorgen met de nodige verwarring onder de Tweede Kamerleden. Hoe kon het bijvoorbeeld dat de gouverneur en de politiecommandant van Kunduz niet op de hoorzitting aanwezig waren, wilde de Kamer weten. Zij waren beiden wel uitgenodigd. Aanvankelijk was er de verklaring dat het vliegtuig vanwege weersomstandigheden niet vanuit Kunduz naar Kabul had kunnen vertrekken om vandaar uit naar Nederland door te vliegen. Maar daarna was er het gerucht dat de delegatie uit Kunduz niet mocht komen van de regering in Kabul.

De wel aanwezige Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken zei dat het helemaal niet nodig was om het bestuur uit Kunduz naar Den Haag te halen, omdat hij ook best het woord kan voeren. „De situatie in Kunduz laat het niet toe dat de politiecommandant hier kan zijn.”

Hero Brinkman (PVV) meende echter iets anders te hebben gehoord en zette vraagtekens bij de juiste vertaling van de woorden van de minister. „Klopt het dat de minister helemaal niet wilde dat de commandant kwam?” Dat werd weer ontkend door de minister.

De Kamer had graag vragen willen stellen aan de politiecommandant in Kunduz, temeer daar deze verdacht wordt van corruptie en drugshandel. „Daar zijn geen bewijzen voor”, zei de Afghaanse minister. Martin Kobler, van de VN, zei later in de hoorzitting dat de huidige politiecommandant van Kunduz sinds 2008 niet langer op de VN-lijst staat van van oorlogsmisdaden verdachte Afghanen.

Verwarring was er ook over de veiligheid. Minister Mohammadi beweerde vanmorgen dat Kunduz „verschoond” was van Talibaan. Maar de Afghaanse generaal Patang zei even later wel dat een groep Afghaanse politieagenten onlangs wel was omgekomen bij een aanslag in Kunduz door „vijanden van de Afghaanse regering”.

Het kabinet wil politietrainers beschikbaar stellen voor zowel de Europese Unie als de NAVO. Vertegenwoordigers van het Europese trainingsproject EUPOL maakten vanmiddag duidelijk dat de EU en de NAVO steeds nauwer samenwerken.