Sterspotje losse flodder

TV-reclame is niet meer alleen zaligmakend

Door Jan Stark

Langzaam maar wel zeker komen ook in ons land gegevens los die in reclamekringen leiden tot herwaardering van de televisie als reclamemedium. Eén Sterspotje is geen snelle, doeltreffende commerciële gangmaker maar gewoon een losse flodder, afgeschoten in een elektronisch wonderland. Wie via de Ster commercieel wil communiceren zal een forse zak geld mee moeten nemen want hij heeft ongeveer 300.000 gulden nodig om met 40 spotjes van 30 seconden ruim driekwart van de Nederlanders tenminste éénmaal te bereiken.

Televisie is als reclamemedium niet meer wat het geweest is. Het nieuwtje is eraf. [..] Zijn de Nederlanders nog vrij behoorlijk in het herinneren van televisiespots, in Amerika ligt dat anders. Eén van de twaalf kijkers daar kan zich de naam van de adverteerder [herinneren...] De Amerikanen, blootgesteld aan een bombardement van commerciële boodschappen, hebben een “mental tune-out” ontwikkeld, wat wil zeggen dat zij terwijl zij televisiekijken beeld en geluid “mentaal” kunnen afzetten en er net zoveel of weinig aandacht aan kunnen besteden [straatgeluiden...]