Seksisme

Bij het openslaan van NRC Weekblad van 15 januari meende ik even dat de bijlage door mijn bladenman verwisseld was met de Nieuwe Revu. Ik doel dan op het artikel Après-ski in Rotterdam. Niet alleen werd ik fysiek onpasselijk van de foto’s bij het artikel. Het raakt mij als vrouw (en moeder van twee dochters) dat NRC niet de moeite neemt om een breder beeld na te streven van vrouwen. Dit soort beelden creëren hun eigen navolgers en in die zin verwacht ik iets beters van jullie. Mijn dochters en de dochters in Nederland in het algemeen hebben het recht om een ander idioom voor zichzelf te kunnen kiezen en daarvoor moeten de media deze ruimte gunnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wel in de columns uit Washington en de moderubriek. Er is een reden dat ik NRC lees. Mijn vurigste hoop voor onze dochters is dat er ruimte en vrijheid in onze maatschappij zal kunnen zijn waarbinnen zij hun eigen vorm en identiteit kunnen kiezen.

Ik hoop dat dit artikel (en het artikel over seksisme op de Italiaanse tv) niet de voorbode is van een tieten-

invasie in het Weekblad, want dan zal ik toch echt op zoek moeten naar een andere krant. Het is goedkope journalistiek, van een zeer laag allooi.

Simone Kamp, Almere

    • Simone Kamp