Laffe Jood, Joodse zelfhaat. Dat zijn niet mijn woorden

Evelien Gans’ reactie op mijn boek (Opinie & Debat, 8 januari) is gebaseerd op een manipulatieve techniek: mijn uitspraken worden door haar veelvuldig verbogen, verruimd of verdraaid. Daarna valt Gans in plaats van mijn oorspronkelijke tekst de door haar gemanipuleerde aan. Een voorbeeld. Gans verklaart Job Cohens politiek van ‘de boel bij elkaar houden’ in mijn naam tot „Siciliaanse maffiapolitiek”. Ik zeg slechts dat beide in extreem verschillende gradaties op het ‘recht van de sterkste’ gebaseerd zijn.

Voorbeeld nummer twee. Gans beweert dat ik Cohen typeer als een „laffe, verraderlijke, zelfhatende niet-Joodse Jood”. Ik gebruik geen van deze termen. Ik noem hem niet laf, laat staan een laffe Jood. Toen de falende burgemeester Cohen uit Amsterdam vertrok liet hij een aantal no-go-areas voor herkenbare Joden in de stad achter. Ik leg uit waarom ik Cohen een „Jood zonder Joodse inhoud” vind en schrijf: „Uit een ontmoeting met hem valt niets te leren over wat het betekent ‘Jood’ te zijn.” Ik vermeld ook dat Cohen op een vraag van een Nova-verslaggever bevestigt dat het Jodendom hem helemaal niet interesseert. Henri Markens, oud-directeur van het Joods Lyceum Maimonides, zegt in mijn boek over Cohens bezoek aldaar: „Het was duidelijk dat hij zich op geen enkele manier met de Joodse gemeenschap identificeert.” Markens vertelt verder dat de antisemitische ervaringen van de leerlingen op Cohen niet veel indruk schenen te maken. Als Gans dat „Joodse zelfhaat” noemt, dan is het voor haar rekening en niet de mijne.

Een derde voorbeeld. Twee van ’s werelds meest moordzuchtige ideologische criminelen, Osama Bin Laden en Mahmoud Ahmadinejad, baseren hun wereldbeschouwing op interpretaties van de islam. Gans voegt aan mijn uitdrukking ‘moslims’ een lidwoord toe: ‘de moslims’ en schept nog een vals beeld, namelijk dat ik alle moslims misdadig vind. Gans creëert haar conclusie: Gerstenfeld wil oorlog. Wie Gans gelooft kan rustig slapen. Ik ben een groot probleem en niet de meer dan honderd miljoen jihadisten die Osama bin Ladens moorddadige wereldvisie delen. Hen vermeldt Gans niet.

Manfred Gerstenfeld

Auteur Het Verval. Joden in een stuurloos Nederland, Israël